English
ورود
ثبت نام
گروه بنا
-        ارایه طریق و هدایت فعالیت ها برای تعیین جایگاه تاریخی بناها در فضای فرهنگی اقلیمی آنها.
-        برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها برای تعیین اطلس معماری کشور.
-        اظهار نظر در خصوص طرح ها و پروژه های حفاظت و مرمت بناها.
-        ارایه طرح ها، پروژه ها، دستورالعمل ها و ضوابط ناظر بر حفاظت و مرمت بناهای فرهنگی تاریخی.
-        ایجاد بانک های اطلاعات تخصصی و مبادله اطلاعات با مراجع و مجامع داخلی و خارجی.
-        بررسی و تعیین حرایم منظری و حفاظتی آثار فرهنگی تاریخی.
-        برنامه ریزی فعالیت ها برای شناسایی و ارزشیابی سازه بناها.
-        همکاری و اجرای پروژه های مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی، همچنین مبادله استاد، دانشجو، اطلاعات و هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی.


اعضا
سوسن نزهت زاده مدیر گروه
محمد حسین بحرالعلوم عضو هیات علمی گروه
احمد میرزا کوچک خوشنویس عضو هیات علمی گروه
علیرضا شاه محمدپور سلمانی عضو هیات علمی گروه
سید صدرالله میربابائی کارشناس گروه
محمد دستجانی فراهانی کارشناس گروه
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما