تماس با ما
تلفن تماس
66736462

پست الکترونیکی
anthropologicalresearchcenter@gmail.com

آدرس
تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، روبه روی موزه ملی، پلاک 2، پژوهشگاه میراث فرهنگی، پژوهشکده مردم شناسی