پروژه های 1394
1-    تدوین دستورالعمل بکارگیری لیزر در پاکسازی تزئینات معماری سنگی و آجری (آزاده طاهری کریمی)
2-      تدوین جزئیات ساختمانی ابنیه سنتی ایران فاز اول: بنای آجری (احمد میرزاکوچک خوشنویس)
3-    گونه شناسی بازارهای تاریخ (نمونه موردی اردبیل و سنندج) (سوسن نزهت زاده)
4-    تهیه بانک اطلاعاتی باغ های تاریخی (فاز دوم استانهای اصفهان، مازندان، گیلان، گلستان)(نیره خان محمدی)
5-    بازیابی طرح دولتخانه و باغ های شاهی قزوین صفوی(فاز دوم)(مریم رضائی پور – آزیتا علیزاده)
6-      مبانی طبقه بندی شهرهای تاریخی ایران (ذات اله نیکزاد)
7-    کتاب شناسی بنای میمون قلعه شهر قزوین (سیدصدراله میربابایی)
8-      بررسی، شناسایی و به روز رسانی اطلاعات مربوط به بناهای دولتی پهلوی اول در تهران(مهناز اشرفی- بهمن سلطان احمدی)
9-    بررسی معماری دستکند روستا و غار جوین(محمدحسین بحرالعلومی)
10-شناخت کاروانسراهای دوره سلجوقی راه ابریشم ، استان های تهران، قم و سمنان ( بهمن سلطان احمدی و مریم سید حمزه )
11-بازنگری و بروز رسانی بانک اطلاعاتی معماری دستکند ایران فاز دوم: آذربایجان شرقی(مهناز اشرفی- امین کیوانلو)
12- سیر تحول معماری آرامگاهی دوره ایلخانی استان سمنان، فاز دوم : بقعه چهل دختران سمنان ( علیرضا انیسی )
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما