مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 


 
شهریار محبعلی


 شماره تماس: 5-66737003

شرح وظایف
 •  برنامه‌ریزی، تنظیم و ثبت اوقات ملاقات،سمینارها،سخنرانی، مصاحبه ،بازدیدو تشکیل جلسات رئیس پژوهشگاه
   
 •  ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل، ضوابط و دستورات ریاست پژوهشگاه به واحدهای تابعه
   
 •  بازرسی و پیگیری دستورات و امور ارجاعی ریاست پژوهشگاه به واحدها، مدیران و کارکنان تا حصول نتیجه
   
 •  تهیه و تدارک دستور جلسه ،مدارک، مستندات و جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز ریاست پژوهشگاه وکمیسیون دائمی و هیات امنا با همکاری حوزه های ذیربط
   
 •  پاسخگویی و رسیدگی به شکایات واصله از سوی افراد حقیقی و حقوقی و یا سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها تا حصول نتیجه
   
 •  همکاری و ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان یا نهادهای قانونی بازرسی کننده کشور با همکاری حوزه های ذیربط
   
 •  ایجاد و تسهیل ارتباطات پژوهشگاه در محیط درونی و بیرونی
   
 • برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی بمنظور انعکاس اهداف کلی، سیاستها و عملکرد پژوهشگاه ،انجام کلیه امور تبلیغاتی پژوهشگاه ونظارت برکلیه مصاحبه های مطبوعاتی ورادیو تلویزیونی پژوهشگاه و واحد های تابعه
   
 • ارائه اطلاعات لازم به مراجعین پژوهشگاه درباره اهداف و کارکردهای آن
   
 •  گردآوری و تحلیل نظرات مخاطبین و کارکنان درباره اهداف و کارکردهای پژوهشگاه و ارانه نتایج به ریاست پژوهشگاه
   
 •  تدوین و انتشار نشریه‌‌های خبری داخلی برای افزایش آگاهی کارکنان پژوهشگاه و انتشار جوابیه‌های مورد لزوم
   
 •  انجام امور تدارکاتی و تشریفاتی در برگزاری جلسات و گردهمایی‌ها
   
 • انجام امور دبیرخانه ای جلسات هیات امنا و کمسیون دائمی هیات امنا وجلساتی که ریاست آنها با رئیس پژوهشگاه است
   
 • ابلاغ مصوبات هیات امنا به بخشهای مربوط
   
 • انجام سایر اموری که از طرف رئیس پژوهشگاه ارجاع می گردد     .
 
 
نشانی:
تهران - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان سی تیر - روبروی موزه ملی ایران - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - طبقه اول
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما