پروژه های سال 1393
-    تهیه و تدوین دستورالعملهای مستندنگاری معماری دستکند ایران فاز اول: آذربایجان غربی
مهناز اشرفی- امین کیوانلو)

-    مستندسازی و بازیابی محدوده دولتخانه و باغ های شاهی قزوین در دوره شاه طهماسب صفوی
مریم رضایی پور - آزیتا علیزاده
-   تهیه بانک اطلاعاتی باغ های تاریخی ( فاز اول استانهای تهران، قزوین، سمنان، اصفهان، قم )
( نیره خانمحمدی)

-    گونه‌شناسی بازارهای قدیمی ایران مناطق کوهستانی و سرد (تبریز- ارومیه)
(سوسن نزهت زاده )
  
-     نقاشی های دیواری بناها در گستره حکومت ساسانیان
(سید صدراله میربابایی)        
   
-    پژوهش در مبانی و راهبردهای حفاظت و مرمت تزئینات معماری ایران  
(احمدمیرزا کوچک خوشنویس)
  -    نقش بازار در توسعه شهر
(فریبا کرمانی)
  -    بررسی معماری چهار طاقی بازه هور خراسان
(علیرضا شاه محمدپور)
   - بررسی و شناسایی آثار معماری شهر دامغان
(علیرضا شاه محمدپور)

   - پاک سازی تزئینات معماری با نانو ذرات  ( فاز سنگ )
( آزاده طاهری کریمی )

- تکمیل پروژه تدوین دستورالعمل شناخت ارزشهای فضاهای باز شامل باغ، خیابان، میدان
مریم رضایی پور- آزیتا علیزاده - نیره خانمحمدی

- بررسی و برداشت سردرهای بناهای مسکونی تهران در حصار ناصری
محمد دستجانی فراهانی

- پژوهش تکمیل مسجد جامع قروه
ذات اله نیکزاد


- سیر تحول معماری آرامگاهی دوره ایلخانی استان سمنان فاز اول بنای شیخ علاء الدوله
علیرضا انیسی

-
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما