اهداف مرکز

• پشتیبانی از اهداف تحقیقاتی، فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از طریق تامین منابع و نیازهای اطلاعاتی  پژوهشگران،کارشناسان و دیگر استفاده کنندگان

• گردآوری مجموعه ای از منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی و مرجع در زمینه فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی کشور و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن همگام با پیشرفت های علمی در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای محققان و دیگر استفاده کنندگان

• ارائه خدمات اطلاعاتی و اطلاع رسانی

• به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و آخرین فنآوریهای پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروهای انسانی و منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

• پژوهش و تحقیق در مورد مسائل کتابداری و اطلاع رسانی تخصصی سازمان میراث فرهنگی به منظور بهینه سازی فعالیت های مرکز، آموزش کتابداران سازمان در سطح کشور و توسعه و گسترش خدمات کتابداری و اطلاع رسانی میراث فرهنگی


وظایف مرکز• گردآوری و سازمان دهی مجموعه ای از کتابها، نشریات ادواری، اسناد و مدارک، پایان نامهها، مواد دیداری و شنیداری، میکروفیلمها، لوح های فشرده رایانه¬ای و دیگر منابع مورد نیاز برنامه های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی و برنامه های آموزشی پژوهشکده ها

• سازماندهی موثر مجموعه به روش علمی با استفاده از آخرین شیوه های علم کتابداری و اطلاع رسانی و نگهداری و حفاظت مجموعه با استفاده از دستاوردهای علمی

• تسهیل دسترسی به مواد و منابع از طریق میز امانت و خدمات مرجع و ارائه خدمات اطلاع رسانی جاری از طریق تولید کتابشناسی¬ها، نمایه نامه ها مقاله ها نامه ها و غیره یا اشاعه گزینشی اطلاعات و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و بین المللی

• رقومی کردن خدمات مرکز، استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود و تشکیل شبکه کتابخانه¬های میراث فرهنگی در سطح کشور

• پژوهش و شناسایی سازمان های ذیربط در سطح منطقه ای و بین المللی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده دوجانبه از پایگاه های اطلاعاتی و مبادله اطلاعات و منابع

• تسهیل فعالیت های پژوهشی و ارتقاء سطح علمی و تخصصی کتابداران و برنامه ریزی و آموزش پرسنل کتابخانه های میراث فرهنگی در سطح کشور

• تجهیز و توسعه و راه اندازی کتابخانه ها و آرشیو های تخصصی مدیریت های میراث فرهنگی کشور از طریق ارائه راه کارهای مناسب در جهت مجموعه سازی، سازماندهی و گسترش اطلاعات

• حفاظت ونگهداری منابع موجود و جلوگیری از آسیب دیدگی اسناد

• تهیه اصطلاحنامه جامع میراث فرهنگی

• اطلاع رسانی از طریق برگزاری نمایشگاه ها، نشست ها، چاپ متون، آگاهینامه ها، کتاب و نشریه

• شرکت در نمایشگاه های سراسری برای عرضه و ارائه دستاوردهای تحقیقی و نوشتاری

• ایجاد کتابخانه دیجتال

• مستند سازی اسناد

• گسترش مبادلات فرهنگی از طریق برقراری ارتباط با موسسات مرتبط در داخل و خارج از ایران به منظور مبادله کتاب و سایر منابع اطلاعاتی

• آسیب شناسی و مرمت مدارک و اسناد، صحافی سالیانه کتاب ها ونشریات

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما