منو کمکی
گروه تزئینات

شرح وظایف گروه :
گروه تزئینات معماری پژوهشکده ابنیه و بافتهای تاریخی به منظور شناسایی و معرفی آثار ارزشمند تزئینات معماریشکل گرفته تا با شناسایی هر چه دقیقتر تزئینات معماری به جامانده به حفاظت و نگهداری آن کمک نموده، در این راستا پروژه های مطالعاتی مختلفی در خصوص آسیب شناسی و فن شناسی گونه های مختلف تزئینات معماری اجرانموده و همچنین تدوین استانداردهای مهارت حرفه ای تزئینات معماری ایران :گچبری، آینه کاری و کاشی کاری سنتی را در برنامه خود قرارداده است .
_انجام پروژه های بنیادین در خصوص تزئینات معماری( تعاریف و مبانی نظری تزئینات معماری)
_ آسیب شناسی و فن شناسی و مطالعه تزئینات وابسته به معماری بناهای تاریخی بهمراه  مستندنگاری

_ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه تزئینات معماری (استادکاران، انواع تزئینات،،...)
_کتابشناسی تزئینات معماری ایران
_انجام پروژه های تحقیقاتی در خصوص نگهداری وحفاظت انواع تزئینات و یا بازگرداندن ویژگیهای کاربردی و زیبائی شناسی
_تدوین دستورالعمل های اجرایی در خصوص مرمت تزئینات وابسته به معماری
_اجرای پروژه های تحقیقاتی در خصوص کاربرد علوم و فنون نوین
 ازجمله بکارگیری فنون و مواد مختلف و جدید در حوزه تزئینات معماری
_ اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه تخصصی
_برگزاری نشست های تخصصی دوره ای در حوزه تزئینات معماری و همایشهای مرتبط
_همکاری در انتشارات کتابها و مقالات مرتبط به تزئینات وابسته به معماری
_همکاری با نهادها و واحدهای موزه‌ای و مجموعه‌ها در زمینه فعالیت‌های مربوطه
_همکاری با دیگر گروه‌های پژوهشی و دیگر پژوهشکده ها در زمینه مطالعات مرتبط و فعالیت‌های مشترک
 
_همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور و برنامه‌ریزی و هدایت وحمایت ازتحقیقات دانشجویی بر اساس نیازهای پژوهشی و اجرایی مطرح در زمینه تخصصی گروه پژوهشی
 
از دیگر اهداف و برنامه های گروه می باشد .
 
 عنوان کتاب :نگرشی بر پاکسازی آثارتاریخی
تالیف و ترجمه:آزاده طاهری کریمی


اعضا 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما