گروه باغ و منظر
اهداف و وظایف
·         تدوین تعاریف و مفاهیم باغ و منظر
·         تدوین دستور‌العمل‌ها برای شناسایی گونه‌های متفاوت باغ و منظر
·         تدوین دستورالعمل حفاظت و احیای باغها و مناظر تاریخی
·         مطالعه و تدوین ویژگی‌های باغ و منظر ایرانی در ابعاد گوناگون از جمله: اجتماعی، اقتصادی، ادبی و هنری، فنی،‌ معماری
·         مستند‌سازی و تهیه اسناد و مدارک و سبک‌شناسی باغ‌های گوناگون در اقلیم‌ها و مناطق مختلف
·         مطالعه انواع باغ‌سازی و منظرسازی با توجه به گوناگونی اقلیم‌ها در سرزمین و تدوین ویژگیهای کلی هر کدام از مناطق و اقلیم‌ها
·         مطالعه و تدوین روش‌های باغ‌داری و کشاورزی در باغ‌های سنتی ایران
·         تدوین اطلس باغ و منظر ایرانی
·         تشکیل بانک اطلاعات و اسناد و مدارک باغ و منظر تاریخی
·         مطالعه روش‌های آبیاری و مدیریت آب (سنتی) در پهنه‌های وسیع زیستی در ایران و بررسی میزان سازگاری روش‌های نوین با روش‌های سنتی
·         مطالعه و تدوین انواع و چگونگی حضور آب در داخل فضاها (باغ‌ها) و مناظر
·         مطالعه و تدوین روش‌های به کارگیری و حضور باغ و منظر تاریخی در محیط زیست امروزی
·         تعریف همکاری گروه با مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایرانی و بین‌المللی برای برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت
·         سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کارگاه‌های تخصصی، سمینارها، نمایشگاه‌ها و همایش‌های مرتبط و تعریف سطوح علمی مناسب برای آنها
·         حمایت و هدایت پایان‌نامه‌ها و تحقیقات مرتبط در سطوح تحصیلات تکمیلی و همچنین ارایه بورس و فرصت‌های تحقیقاتی داخلی و خارجی.
·         تدوین مجموعه سیاست‌ها و راه‌کارهای لازم و همچنین هدایت اقدامات مرتبط برای تهیه پرونده‌ها ثبتی باغ‌ها و مناظر در فهرست‌های ملی و بین‌المللی
·         همکاری با بخش‌های درونی سازمانی و بیرونی سازمانی
·         ارایه خدمات از طریق نظارت و راهبری و مساعدت‌های مادی و معنوی در طرح‌های در دست انجام در حوزۀ باغها و مناظر تاریخی در بخش‌های مختلف سازمان و دیگر مؤسسات و نهادها
آخرین کتابی که چاپ شده است:
·         باغ فین
آخرین کتابی که شابک گرفته است:
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما