درباره مدیریت تحصیلات تکمیلی


مدیریت تحصیلات تکمیلی یکی از سه زیر بخش معاونت پژوهشی است که وظیفه اصلی آن پرداختن به امور اعضای هیئت علمی و کارشناسان

پژوهشی مجموعه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده  و این امور شامل مسائل ترفیع سالانه، ارتقا، احتساب سنوات و مأموریت

آموزشی اعضا بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. این بخش در کنار بخش های مدیریت امور پژوهشی و مدیریت

کتابخانه و مرکز اسناد وظایف خود را انجام می‌دهد.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما