گزارش تصویری
نام آلبوم: بازدید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از خانه سرهنگ ایرج
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 • نام تصوير: خانه سرهنگ ایرج - نام عکاس: شهرزاد عبدیه
 
امتیاز دهی
 
 

 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما