گزارش تصویری
نام آلبوم: امضا تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت کشاورزی
  • نام تصوير: 1 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 2 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 3 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 4 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 5 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 6 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 7 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 8 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
  • نام تصوير: 9 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما