آلبوم تصاوير
نام آلبوم: بانک اطلاعاتی سنن و فضاهای دینی و فرهنگی کلیسای شرق آشوری در ارومیه عکاس: عباس تحویلدار 1394-1395
    <