رويدادها
سه شنبه 16 آذر 1395 نشست علمی با موضوع سن یابی به روش لومینسانس نوری و کاربردهای آن در ایران (OSL dating and its applications in Iran)
سخنران این نشست که در روز شنبه مورخ 20 آذرماه 1395 از ساعت 30/15-14:00 برگزار خواهد شد آقای دکتر مرتضی فتاحی هستند. رشته تخصصی ایشان سن یابی به روش لومینسانس از دانشگاه آکسفورد انگلستان است و در حال حاضر دانشیار و مسئول بخش سن یابی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  هستند.
سن یابی به روش لومینسانس نوری (Optically Stimulated luminescence) یک روش تعیین سن مطلق است که مستقیما سن آخرین زمانی که نمونه در اثر یک حادثه طبیعی )مثل زلزله، آتشفشان، سیل، سونامی) و یا توسط بشر (همچون ساخت دیوار، سد، خشت، آجر)، نور خورده است و یا در دمای بیش از 350 درجه سانتیگراد گرم شده است، را بدست می­دهد. امروزه روش لومینسانس نوری جایگاهی ویژه در علوم کواترنر یافته است. این روش در ایران نیز به دلیل نوع اقلیم خشک و نیمه خشک و شرایط ویژه آن، می­تواند در انجام پژوهش­های باستان شناسی، دیرینه زلزله شناسی، دیرینه اقلیم شناسی که همه از جمله زمینه های مهم مطالعاتی در حوزه میراث فرهنگی هستند کاربری گسترده ای یابد. در این نشست توضیح داده می­شود که چگونه سن یابی به روش لومینسانس نوری به عنوان پلی بین مطالعات و تحقیقات دیرینه زلزله شناسی، دیرینه اقلیم شناسی و باستانشناسی عمل کرده و می­تواند این حوزه­ها را به مباحث زمین باستانشناسی، زمین شناسی، جغرافی، اقیانوس شناسی، عمرانی و غیره گسترش دهد.
نشست فوق به همت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی و به مناسبت راه اندازی بخشی از آزمایشگاه سن‌یابی به روش لومینسانس نوری در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برگزار می­گردد. تعریف و تعمیق فعالیت‌های مشترک پژوهشی در زمینه­های باستان سنجی، دیرینه زمین شناسی، دیرینه اقلیم شناسی با این بخش که به همت آقای دکتر مرتضی فتاحی دانشیار محترم موسسه راه اندازی گردیده است از جمله اهداف جنبی نشست یاد شده است که در حاشیه نشست محقق خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما