فراخوان همایش
شنبه 10 آذر 1397 کارگاه های پژوهشکده مردم شناسی 1397

پژوهشکده مردم‏شناسی در نظر دارد با همکاری پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوره‏های تخصصی آموزشی را با حضور اساتید پژوهشگاه‏ها و