اخبار
تبار شناسی از نمونه های باستانی 7هزار ساله
کنگره بین المللی ژنتیک ایران- 25 لغایت 28 اردیبهشت - سالن اجلاس سران
در سومین کنگره بین المللی- پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران در تاریخ 23-25 اردیبهشت ماه 1397
کتاب راهنمای اقدام در شرایط اضطراری در مراکز فرهنگی منتشر شد
استخراج ژن از اسکلت های باستانی توسط متخصصین  ژنتیک داخلی
  • 1396/12/22 سه شنبه استخراج ژن از اسکلت های باستانی توسط متخصصین ژنتیک داخلی
    امروزه استفاده از قابلیت های ویژه و کاربردی علم ژنتیک، ظرفیت های جدیدی در عرصه کاوشهای باستانی بوجود آورده است که قادر است بخش زیادی از محدودیت های علوم رایج از جمله بررسی های مورفومتریک را مرتفع نماید و همچنین مطالعات مرتبط با تبارشناسی از جمله رخدادهای تکاملی، مهاجرت ها و سایر ویژگی های مرتبط با زندگی نیاکان را بر ما آشکار نماید.
نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث فرهنگی و طبیعی برگزار شد
کتاب صد و سی سال مطالعات سفالینه های زرین فام ایرانی منتشر شد
کتاب سفالینه های زرین فام منتشر شد
محراب های زرین فام ایرانی زینت بخش موزه های جهان
برگزاری نشست تخصصی DNA  باستانی در ایران
مقالات نخستین همایش تعیین اصالت اشیا تاریخی، فرهنگی و هنری کتاب شد
خطرات تهدید کننده کاخ شمس العماره بررسی شد
مشکلات مربوط به صحت و اصالت و یا جعلی بودن آثار تاریخی
ضرورت وجود دستورالعمل هایی برای تشخیص اصل بودن اشیا فرهنگی - تاریخی
استفاده از رنگدانه ها برای تعیین اصالت آثار تاریخی - فرهنگی
امکان جعل و مشابه سازی آثار بسیار تقویت شده است
داد و ستد سکه های جعلی تهدیدات علمی هولناکی دارد
افزایش آثارتقلبی و جعلی در حوزه میراث فرهنگی نگران کننده است
برگزاری نشست تخصصی  سفالینه های زرین فام در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
  • 1396/11/15 يكشنبه برگزاری نشست تخصصی سفالینه های زرین فام در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
    فاطمه علیمیرزایی مسئول بخش سفال پزوهشکده حفاظت و مرمت و دبیر رویداد گفت: پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی در نظر دارد با معرفی فن‌آوری‌های خاص در تولید آثار سفالین سلسله برنامه‌های موضوعی در خصوص معرفی و ثبت ملی و بین المللی آنها با هدف حفاظت پیشگیرانه از این آثار در موزه ها و مجموعه ها و این فن آوری برنامه‌ریزی و اجرا کند.
تقدیر از رابط منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
1 2 3 4 5 6 7
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما