1397/5/16 سه شنبهبهشتی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نگاره های سیمین :
تکراری بودن و معاصر نبودن اتهاماتی که به هنرهای سنتی وارد شده است
بهشتی تکراری بودن و معاصر نبودن را دو اتهام بزرگی دانست که به هنرهای سنتی وارد شده و تصریح کرد :جامعه هنرهای سنتی تا حدی تسلیم این اتهام شده و باید از چنگال آن رهایی یابد .

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه این مطلب را در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار فاخر نقره کاری اصفهان «نگاره های سیمین » که به همت پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد .
او با اشاره به عنوان پژوهشکده هنرهای سنتی که مورد مدح و ثنای پژوهشگران است گفت: باید این را هم در نظر بگیریم که بیرون از این جمع هنرهای سنتی دچار سوء تفاهم است .
وی با اشاره به مفهوم هنرهای سنتی افزود : در دوره معاصر هنر از صنعت تفکیک شد در حالیکه پیش از این اینگونه نبود و زمانیکه از هنر سخن می گفتیم منظور صنعت بود و برعکس .
بهشتی با بیان اینکه امروز در حوزه هنرهای سنتی زمانیکه از وجه هنری سخن می گوییم نسبت به تلقی معاصر سر تعظیم فرو آورده ایم  تصریح کرد : بیشتر توجه ما معطوف به جنبه های زیبایی شده و جنبه صنعتی آن را زمین گذاشته ایم .
او گفت : این در حالیست که در گذشته هنرهای سنتی هیچ یک بدون کاربرد نبوده اند و در حقیقت تمامی آنچیزی که در محیط زندگی انسان وجود داشت و نیازهای ما را مرتفع می کرد (کاسه ، بشقاب ، فرش و...)تنها خاصیت کارکردی نداشتند .
وی افزود : اکتفای به خاصیت کارکردی نزد ایرانیان اعم از تولید کننده تا مصرف کننده امری مذموم بود و رضایت خاطر را فراهم نمی کرد و حتما باید آسمان موضوع نیز فتح می شد و اکتفا به زمینش کافی نبود و باید شعر آن را هم می سرودیم .
                                                                                        سنت سرودن شعر برای اشیا
بهشتی باتأکید بر این نکته که سنت این بود که شعر هر چیز را بسراییم تصریح کرد : در گذشته شعر را برای خودمان نمی سرودیم و کاسه را تنها برای غذا خوردن نمی ساختیم بلکه در جریان زندگی این کارها را برای هم و با هم انجام می دادیم و آسمان آن را فتح می کردیم.
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود : چیزی که تحت عنوان هنر سنتی می شناختیم هنرش ، هنر صنعت بود یعنی دانش فنی اهمیت فو ق العاده زیادی دارد .
دانش فنی هم خیلی پیچیده است که تحت عنوان طراحی صنعتی می شناسیم و آنچه در ذیل هنرهای سنتی به جا می آوریم مراعات و فهمیده می شد و از استاد به شاگرد منتقل می شد .
او در ادامه با ابراز تأسف از اینکه امروز تنها به وجه زیبایی شناختی هنرهای سنتی اکتفا می کنیم ، این را خطایی دانست  که جامعه هنرهای سنتی از روی انفعال از خودشان بروز می دهند .
وی در ادامه با اشاره به مفهوم سنت و مدرن گفت :سنت امروزه مقابل مدرن قرا ر داده شده است و این اصطلاح را نیز افرادی که بحث مدرن می کنند به سنت داده اند و به سنتی ها گفته اند سنتی با بار معنایی اش ،نه آن چیزی که ما قبلا به آن سنت می گفتیم بلکه سنتی که دستپخت فکر مدرن است .
او سنت را در دستپخت فکر مدرن به معنای چیزی مبحوس و زندانی در گذشته دانست که نمی خواهد معاصر و آینده را به رسمیت بشناسد و به حال و آینده پشت کرده و تنها رو به گذشته است.
بهشتی این امر را تلقی صاحبان  فکر مدرن نسبت به سنت دانست و گفت : این افراد معتقدند که  سنت همیشه تکرار است .
او هر دو اینها را سوء تفاهم اعلام کرد و گفت: قبل از دوره مدرن نیز سنت وجود داشته و ما  تابع آن بودیم و جز ارکان سنت این بود که باید معاصر باشد .
وی با بیان اینکه معاصر شدن در گذشته از ارکان سنت بود تصریح کرد : به عنوان نمونه معماری دوره سلجوقی ، ایلخانی ، تیموری ، صفوی ، قاجارو ... همواره معاصر شده ولی تابع یک سنت و شیوه بوده و با حفظ ریشه ها معاصر می شده است .
                                                                                 هنر زنده است
بهشتی معاصر شدن را از ارکان سنت دانست و تصریح کرد: اگر سنتی معاصر نشود می میرد مانند هر موجود زنده ای زیرا که هنر هم زنده است.
او معاصر شدن را با مدرن شدن یکی ندانست و گفت:  مدرن شدن، معاصر شدن فکر غربی است در حالیکه معاصر شدن در هر جامعه مبتنی بر فکر و فرهنگ جامعه است .
وی در ادامه افزود: نکته دیگر بحث تکرار است ؛در هنرهای سنتی وقتی به گذشته می نگریم می بینیم که یکی از ارکان هنرهای سنتی توجه به قبح تکرار است .
او گفت : به عنوان نمونه در یکی از شبستان های مسجد جامع اصفهان 103طاق وجود دارد که هر یک نقشی مجزا دارند و هیچ طرحی در آنها تکرار نشده است .
بهشتی با طرح این پرسش که چه افرادی فکر می کنند در هنر های سنتی تکرار است ؟ گفت : آنهایی که هنرهای سنتی را نمی شناسند این گمان را می کنند و اگر بشناسند دچار خطا نمی شوند درست مانند ما که فکر می کنیم همه چینی ها تکرار همدیگر هستند و آنها به این گمان ما می خندند .
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد : اگر کسی هنرهای سنتی را  بشناسد متوجه می شود که در آن تکرار نه که وجود نداشته باشد  بلکه امری  قبیح است .
او تکرار ی بودن و معاصر نبودن را دو اتهام بزرگی دانست که به هنرهای سنتی وارد شده است و گفت : جامعه هنرهای سنتی تا حدی تسلیم این اتهام شده و باید از چنگال آن رهایی یابد .
 وی با تأکید بر این نکته که معاصر شدن باید  با حفظ سنت و اصالت همراه باشد هر دوی این امور را سخت دانست که فردی فرهیخته می طلبد و افزود:  بزرگانی که هنرهای ایرانی را در دوره صفوی با حفظ اصالت و تبعیت از سنت معاصر کردند  کار بزرگی کردند .
او در پایان گفت : حل مشکلاتی که در حوزه هنرهای سنتی وجود دارد از اساتید آن بر می آید و اگر هر گوشه ای از این مشکلات برطرف شود یک دنیایی حل شده زیرا که تنها روی کار یک هنرمند موثر نیست و در عالم هنرهای سنتی هر کسی فتحی کند فتح کل عالم کرده نه یک هنرمند .
                                                                              سرمایه گذاری برای نجات هنرهای سنتی از نابودی
عبدالمجید شریف زاده رییس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه دیگر سخنران این مراسم معرفی هنرمندان و سبک های آنها را از وظایف این پژوهشکده اعلام کرد و گفت : تجلیل از هنرمندان حداقل کاری است که می توان انجام داد .
او با اشاره به سفرنامه شاردن به اصفهان و آنچه از مجموعه هنر ، فرهنگ و تمدن موجود در صفویه دیده و نوشته است گفت : شاردن در مقایسه اصفهان با پاریس ، لندن و شهر های اروپایی از منع استفاده ایرانیان از پارچه های با ارزش زربفت توسط شاه عباس اول برای صادرات به اروپا و تأمین هزینه مالی جنگ ایران و عثمانی یاد کرده است .
به گفته وی شاردن در سفرنامه اش آورده که  به دلیل وجود شیوه ای خاص برای تهیه پارچه های زربفت ورود به این کارگاه ها ممنوع بوده است.
او تصریح کرد :امروز از این کارگاه های بزرگ تنها چند کارگاه به همت هنرمندان هنرهای سنتی که نزد پیشکسوتان این رشته آموزش دیده اند دایر است و البته اگر حمایت های لازم صورت نگیرد این فعالیت ها نیز از میان خواهد رفت .
شریف زاده افزود : شاردن در سفرنامه اش همچنین به آثار فلزی اصفهان اشاره کرده و گفته  در انبارهای کاخ های سلطنتی آثار فاخری از این دست وجود دارد که چشم ها را خیره می کند .
او در پایان گفت : برای نجات هنرهای های سنتی از اضمحلال باید سرمایه گذاری شود و جوانان به کار گرفته شوند زیرا که به دلیل شرایط اقتصادی ، فرهنگی و ... امروز برخی هنرها دچار ضعف و نقصان شده اند و باید فکری برای آنها کرد .
                                                                                 مهاجرت هنرمندان صنایع دستی
سید عباس شیر دلی رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان دیگر سخنران این مراسم نیز با انتقاد از اینکه در دهه های اخیر مسئولان با هنرمندان همراه نبوده اند و قوانین مربوط را به منظور سهولت کار هنرمندان که برای حفظ هنرهای سنتی ایران تلاش می کنند به روز نکرده اند گفت : حال هنر امروز خیلی بد است .
او افزود :در  شرایط  موجود قدرت رقابت هنرمندان ایرانی با هنرمندان کشورهای دیگر کم شده به نحوی که انگار در این مسابقه وزنه به پای هنرمندان ما بسته شده است .
شیردلی تعرفه بالای مواد اولیه ، محدودیت صادرات ، ممنوعیت خروج آثار و ... را از مشکلات اصلی پیش روی هنرمندان اعلام کرد که کشورهایی نظیر  ترکیه ، چین ، پاکستان ، هند و ... تمامی آنها  را مرتفع کرده اند.
وی با بیان اینکه قوانین به طوری وضع شده که به نابودی هنر می انجامد تصریح کرد : از 7هزار هنرمند اصفهانی که در حوزه نقره فعالیت داشته اند تنها کمتر از هزار نفر باقی مانده اند و بقیه کشور های دیگر مهاجرت کرده اند.
رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان اصفهان افزود : با مهاجرت این هنرمندان در واقع هنر ایرانی که به کشور های دیگر می رود که از آن قافل هستیم و این برای ما جای تأسف دارد .
وی در پایان تصریح کرد : قوانین صادرات و واردات در مورد هنر قلم زنی روی فلزات خصوصا نقره باید اصلاح شود  .
                                                                                         مثلت طلایی ؛میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
حسین یاوری استاد دانشگاه و پیشکسوت میراث فرهنگی نیز در این مراسم با بیان اینکه حمایت از هنرمندان کمک مالی نیست تصریح کرد: هنرمندان افراد وارسته ای اند که هیچ وقت این درخواست ها را ندارند زیرا هنرمند باید رنج مقدس ببرد و هر کس در این وادی وارد شده تنها در انتظار این بوده به او رنجی وارد شود و انتظار محبت نداشته است.
او افزود : اگر می خواهیم کاری انجام دهیم  باید با بستر سازی و فراهم کردن امکانات غیر مادی قوانین را اصلاح و به عنوان نمونه  بیمه های اجتماعی قرار دهیم ، مواد اولیه تأمین کنیم، تشویق ، ترغیب و  تشکرکنیم.
وی با انتقاد از وعده های مسئولان گفت : از مسئولان خواهش می کنم قول هایی که توانایی اجرای آن را ندارند و اجرای آنها محال است را ندهند.
یاوری تصریح کرد: جایگاه هنرهای سنتی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری است اما نه با مدیریتی که در برخی سالها اعمال شده ،منکر تلاش ها و کوشش ها نیستم ولی صادقانه بگویم که کار در دست کاردانان نبوده و درست عمل نشده است.
او گفت :باید بین میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مثلث طلایی ایجاد شود یعنی گردشگری از میراث فرهنگی بازدید کند و صنایع دستی بخرد .


عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما