1399/4/21 شنبهدر نشست «کرونا و بیان های فرهنگی: بدن و بیماری» مطرح شد:
لزوم پیوند مبارزه با کرونا با فرهنگ امید و شادمانی
رییس پژوهشکده مردم شناسی با اشاره به جنبه های پسمستیک و ناامیدانه اخبار کرونا تصریح کرد : مبارزه با کرونا باید به فرهنگ امید و شادمانی نیز پیوند بخورد.

.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، نشست «کرونا و بیان های فرهنگی: بدن و بیماری» از سلسله نشست های همایش ملی «پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا با همکاری مرکز میراث ناملموس تهران با دبیری شروین گودرزی معاون مرکز میراث ناملموس تهران برگزار شد.
علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی در این نشست گفت : با توجه به مطالعات مردم شناسان در جهان رابطه عمیقی در برخی از جوامع میان آیین های شفا و هویت وجود دارد.
وی افزود:اما باید توجه داشت که در آیین های شفا و فرهنگ زیارت اصولا شفای آیینی بیماری بعدی فردی دارد و مبتنی بر تشرف فردی زائر یا برگزار کننده آیین به شفا است.
رییس پژوهشکده مردم شناسی خاطرنشان کرد : به دیگر سخن برای این آیین ها در ارتباط با اپیدمی در پزشکی فولک و مردمی کارکردی تعریف نشده است.
این مردم شناس تصریح کرد : یکی از نتایج ظهور همه گیری کرونا درک عمومی و گفتمانی بدن فردی و اجتماعی است به گونه ای که از یک سو نشان داد که بدن فیزیکی و اجتماعی تا چه حد می تواند بازتاب و بازنمایی هویت ملی و سلامت آن تلقی گردد و از سوی دیگر گفتمان های کالبد هراسانه با چالش رو به رو شد.
 وی افزود:همه گیری کرونا اهمیت کالبد اجتماعی، لزوم کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تقویت زیرساخت های درمان برای عموم جامعه و زیر ساخت های مهم دیگر چون حمل و نقل عمومی را نشان داد و نشان داد که بدون این زیر ساخت ها مبارزه با اپیدمی و حفظ کالبد اجتماعی سخت خواهد بود.
حسن زاده اظهار داشت : با توجه به جنبه های پسمستیک و ناامیدانه اخبار کرونا باید مبارزه با کرونا به فرهنگ امید و شادمانی نیز پیوتد بخورد.
خشیار بیگی مردم شناس پزشکی از دانشگاه برکلی نیز در این نشست گفت: ظهور کرونا باعث تغییر جهت گیری پزشکی از جهت گیری بیمار محور به ناقل محور شده و این خود کنترل اجتماعی را به معنای فوکویی آن به شکلی دیگر مطرح کرده که با مفهوم انظباط متفاوت است‌.
 وی افزود: با توجه به سنگ قبرهای قدیمی در ایران ظاهرا از گذشته ایرانیان به مساله پاندمی و دستکم واگیردار بودن بیماری ها توجه داشته اند.
‌او با اشاره به اهمیت فرهنگ شادمانی در دوره کرونا که با فشارهای روحی همراه است تصریح کرد: در ایالات متحده حفظ فرهنگ شادمانی به دو دلیل در این دوره سهت بوده یکی این که فرهنگ شادمانی مربوط به حوزه عمومی و بیرون از خانه است و از سوی دیگر فرهنگ شادمانی و مسائل آن به شدت سیاست زده شده است ؛برای مثال مردم کالیفرنیا به فرماندار این ایالت به دلیل تعریف سیاست زده فرهنگ شادمانی در این دوره معترض بوده اند.
گفتنی است ،  نشست «کرونا و بیان های فرهنگی: بدن و بیماری» از سلسله نشست های همایش ملی «پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق »که از سوی سه پژوهشگاه «میراث فرهنگی و گردشگری »،« فرهنگ هنر و ارتباطات» و « علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» برپا خواهد شد برگزار شد .
تا کنون  ۲۷ نشست از سلسله نشست های همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق برگزارشده و دور جدید این نشست ها شامل ۲۰ نشست دیگر در طی مرداد ماه و شهریور ماه برگزار خواهد شد.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما