1399/6/25 سه شنبه
کتاب «چهل خانه ؛ کالبد و زندگی در چهل خانه تاریخی نجف آباد »منتشر شد
کتاب «چهل خانه ؛ کالبد و زندگی در چهل خانه تاریخی نجف آباد » توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد .

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، کتاب «چهل خانه » نوشته عاطفه کرباسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در دو فهرست مجزا به معرفی چهل خانه نجف آباد و تصاویر آن ها در قالب توصیف معماری خانه و زندگی در خانه در گذشته و حال می پردازد.
سید محمد بهشتی عضو پیوسته و مدیر گروه معماری فرهنگستان هنر و رییس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در مقدمه این کتاب آورده است :
این کتاب درباره «نجف آباد» است و درباره «خانه»
دغدغه آن ثبت خانه هاست ؛ خانه های نجف آباد
بیم آن محو شدن خانه هاست ، خانه هایی که یکی پس از دیگری متروک می شوند ، تخریب می شوند و جایشان را چیزهای دیگری می گیرد .نه آنکه فقط خانه ها از دست روند ؛ این تهدیدی است که گریبان همه بناها را گرفته است ، حمام ها ، آب انبارها ، عصار خانه ها و ... تحولات به قدری پر دامنه و سرعت آن چنان زیاد است که هیچ چیز از آن مبری نیست .بازار و دکان هایش؛ آن کفاش، آن حلاج ، آن یکی و... همه و همه یکی از پس از دیگری از صحنه محو می شوند .
شاید فقط مسجدها بمانند .ولی آنها به قدری تغییر می کنند که صورتی غیر قابل تشخیص می یابند .این تهدید منحصر به نجف آباد نیست ؛نجف آباد یکی از ده ها و صدها شهر این چنینی است ...

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما