1398/6/17 يكشنبه
کارگروه اقتصاد هنر های سنتی ایجاد شد
به منظور ایجاد بستری برای توسعه اهداف اقتصادی در هنر های سنتی ،کارگروه «اقتصاد هنر های سنتی »در گروه پژوهشی هنر های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد شد .

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، پس ازبرگزاری اولین نشست تخصصی نقش هنرهای سنتی در بوم گردی ، اهمیت مطالعه بین رشته ایی( شامل : اقتصاد ، جامعه شناسی و هنرهای سنتی ) مشخص و مقرر شد با برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی بین صاحبنظران رشته های فوق بستری برای توسعه اهداف اقتصادی در هنرهای سنتی ایجاد شود که در این راستا کار گروه اقتصاد هنرهای سنتی ایجاد شد.
رئیس کارگروه؛ عبدالمجید شریف زاده، دبیر؛ زهرا تقدس نژاد و اعضا این کارگروه را  زهرا رهایی ؛ دکترای اقتصاد، توسعه و کارآفرینی ، رضا منوچهری راد؛ دکترای توسعه کارآفرینی، کاوه فرهادی ؛ دکتری کارآفرینی ، فن آوری، مینا حسنی ؛ دانشجوی دکتری جامعه شناسی، هانیه نیک خواه ؛ دکترای پژوهش هنر، رضا میرمبین ؛ دکترای فلسفه  هنر، محمدرضا رشید کردستانی؛ دکترای روابط بین الملل تشکیل می دهند .
چشم انداز کارگروه پژوهشی اقتصاد هنرهای سنتی به ترتیب شامل موارد زیر است ؛
-ایجاد بستر برای مطالعات بین رشته ای با محوریت هنرهای سنتی
-هم اندیشی و تعامل در خصوص کارکردهای نظام های اندیشه اقتصادی در هنرهای سنتی
-ایجاد درک متقابل و اشتراک بین الاذهانی بین صاحب نظران حوزه هنرهای سنتی ، اقتصاد ، مدیریت و جامعه شناسی در جهت تقویت جایگاه هنرهای سنتی در جامعه
-تولید محتوا با موضوعیت اقتصاد هنرهای سنتی
-بازخوانی اصول ، ارزشها و مفاهیم هنرهای سنتی در فضای تعاملی بین رشته ایی
اهداف کار گروه پژوهشی اقتصاد هنرهای سنتی:
-توسعه کار آفرینی غیر دولتی هنرهای سنتی با تاکید بر کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق فهم خواستگاه بومی کسب و کارهای هنرهای سنتی در ایران
-تبیین نقش نهادها و متولیان اصلی توسعه کارآفرینی هنرهای سنتی در ایران ، ترسیم چشم انداز آتی و نقش نهادهای مذکور ، در برنامهای توسعه پنج ساله
-شناخت عناصر اصلی اکوسیستم فعلی اقتصاد هنرهای سنتی و فهم چگونگی نقش آفرینی آنها
-شناخت انواع حمایت های ممکن از توسعه کارآفرینی هنرهای سنتی به لحاظ امکانات مالی و غیر مالی
-شناخت و ترسیم نقشه پراکندگی جغرافیایی کسب و کار های هنرهای سنتی در کشور
-مطالعه نرخ رشد و رونق کسب و کارهای هنرهای سنتی در چهار دهه اخیر
-شناخت ساز و کارهای ترویج فرهنگ کار آفرینی هنرهای سنتی و جایگاه آن در سیاست توسعه کار آفرینی کشور
-شناخت ساز و کارهای توسعه آموزش و مهارت افزایی کار آفرینی هنرهای سنتی و جایگاه آن در سیاست توسعه کار آفرینی کشور
-شناخت ساز و کارهای مدیریت توجه گروه های هدف ( جوانان ، زنان و...) در حوزه کارآفرینی هنرهای سنتی و جایگاه آن درسیاست توسعه کار آفرینی کشور
-شناخت ساز و کارهای بهبود محیط کسب و کار  کارآفرینی هنرهای سنتی و جایگاه آن در سیاست توسعه کار آفرینی کشور
-شناخت ساز و کارهای سیاست گذاری های محلی و منطقه ای کار آفرینی هنرهای سنتی و جایگاه آن در سیاست توسعه کار آفرینی کشور

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما