اخبار پژوهشکده
1399/3/21 چهارشنبهدر نشست تخصصی
«خاستگاه تنبور و تأثیر آن برسازهای زهی » بررسی شد
مازیار حیدری سازآفرین، کارشناس سازشناسی و نوازنده تار ، در نشست «خاستگاه تنبور و تأثیر آن برسازهای زهی » از سلسله نشست های تخصصی «هم اندیشی رویکردهای پژوهشی در هنر های سنتی » که به همت گروه پژوهشی هنر های سنتی پژوهشگاه برگزار شد به بررسی خاستگاه تنبور پرداخت .

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، او گفت : اگر بخواهیم باروشهای علمی، پژوهشی در پیدایش تنبور و تاثیر آن بر سازهای زهی داشته باشیم که یکی از شاخه های اصلی اتنو موزیکولوژی است و به شناخت ساز های مختلف می پردازد باید به سابقه بوجود آمدن سازها و پیدایش این هنر بپردازیم.
این هنرمند با اشاره به پیشینه پیدایش سازها  تصریح کرد :تقریبا همه پژوهشگران ابتدایی ترین اصوات را مانند صدای پیچیدن باد در تنه خالی درختان ، چک چک باران، قطراتی که درون غارها با ریتم مشخصی بر زمین میریزند یا صدای پرندگان و حیوانات و... در طبیعت شناسایی کرده اند.
وی خاطر نشان کرد:سپس ابتدایی ترین ساز ها را اندامی از بدن مانند حنجره ، دست زدن و یا پایکوبی که به منزله ابزاری برای تولید صدا است  می پندارند و بعد از آن می توان اولین سازهای ساخت بشر را چوبها و یا سنگهایی که با کوبیدن به هم تولید صدا می کردند را نام برد.
حیدری در ادامه به ابزاری که برای تولید صدا در جوامع بشری در جهت مبارزه با ترس (دور کردن زمین لرزه و یا ماه گرفتگی و یا خورشید گرفتگی ..... و دور شدن حیوانات وحشی و یا دورکردن بیماری و..... بکار گرفته می شده و همچنان در برخی نواحی مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرداشاره کرد و با رده بندی سازها به سازهای زهی، بادی و کوبه ای افزود :در اینجا ما با سازهای زهی که تنبور نیز از این گروه است کار داریم .
او اظهار داشت :ساز های زهی شامل مضرابی و کششی هستند که سازهای مضرابی مقید و ملق را شامل می شوند،سازهای مقید سازهای هستند که خود به دو گروه باپرده و بدون پرده تقسیم می شوندوسازهای زهی ذوات الاوتار (دارای وتر یا سیم) که خود به دو گروه مهم شامل مطلق ها (چنگ ، شهرود ) و مقید ها( تنبور ،بربط) تقسیم می شوند .
این هنرمند در ادامه به بیان برخی از ساز های مشتق از تنبور و سازهای دیگری که همگی از تنبور و فواصل پرده بندی و دستان آن الگو گرفته اند پرداخت و خاطرنشان کرد :تنبور را مینوان مادر این گونه ساز ها دانست.
این نوازنده تار افزود : امروزه باید تدابیری اندیشه شود که اصالت و سنت های درست حفظ شوند و نو گرایی و ابداع و دخل و تصرف در ساخت ساز ها بر مبنای صحیح و درستی به پیش روند .
حیدری تصریح کرد :بسیاری اشتباهات که در سازهای امروزی مشاهده می شود در سازهای قدیم نبوده و با علم و آگاهی بیشتر در همه موارد به کار میبردند که در سازهای دیگر نیز مانند تار و سه تار و... این اشتباهات دیده می شود و به غلط مصطلح تبدیل شده که سازندگان بر آن پافشاری نیز دارند.
این هنر مند در پایان گفت: بنا بر مستنداتی از جمله مهر چغامیش که سابقه گروه نوازی در ایران را در حدود 4000 سال پیش از میلاد به اثبات می رساند و قدیمی ترین لوح یافت شده بشری است و سنگ نگاره های طاق بستان و.... خاستگاه موسیقی جهان است و در این علم پیشینه ای کهن دارا می باشد.
عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما