اخبار
1399/7/1 سه شنبه
آغاز نخستین بررسی باستان شناختی جوین و جُغَتای خراسان رضوی
سرپرست هیات باستان شناسی از شروع نخستین پروژه بررسی باستان شناختی شهرستان های جوین و جُغَتای استان خراسان رضوی خبر داد.

.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری