اخبار

.

اولین جلسه کمیته علمی سومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله در روز دوشنبه مورخ 23/10/1398 با حضور اعضا کمیته علمی همایش برگزار گردید که با استقبال اعضا کمیته علمی و تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری سومین همایش روبرو شد. در جلسه مذکور پیرامون زمان، مکان و دیگر موضوعات اساسی همایش مذاکراتی صورت گرفت که در نهایت با برگزاری همایش در نیمه دوم سال 1399 در تهران و همچنین همکاری با مدیریت بافت‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی تاکید گردید و همچنین قرار شد تا به موضوع توانمندسازی بافت‌های تاریخی در برابر زلزله در همایش آینده توجه خاص مبذول گردد. همچنین تصمیم گرفته شد تا با توجه به تنوع موضوعات، از میهمانان و متخصصین بین‌المللی برای شرکت در همایش دعوت به عمل آید. در مورد جزییات دیگر برگزاری همایش نیز تصمیماتی گرفته شد که پس از تایید نهایی در جلسه آینده به اطلاع محققین و علاقمندان خواهد رسید.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما