اخبار

.


برگزاری نشست : درآمدی بر مشخصه­ های شهر (سیستم ­های) تاب ­آور

به­ نام خدا

 

یکشنبه 9 تیرماه 1398 نخستین نشست از سلسله نشست های تاب آوری شهری و ارتباط آن با حفاظت، با موضوع مشخصه های سیستم شهری تا آور در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

 در این نشست، آقای دکتر امیر محمد معززی مهر طهران درباره مفهوم تاب آوری، ضرورت ها و مسایل مربوط به آن مطالب حوزه را ارائه کرد. با این توضیح که توسعه امروز بین شهرها و فشار جمعیت شهری موجب ایجاد فرصت ها و خدمات اجتماعی نابرابر شده و مشکلات فراوانی را پدید آورده است. تاب آوری ایده تازه ای است چرخه تجدید پذیر سازگار را مطرح می سازد و دو کیفیت اصلی دارد: کیفیت ذاتی که شامل زمان بحران و انعطاف پذیری هنگام پاسخ گویی به سانحه می شود.
پس از آن گفتگو درباره بحث های مطرح شده با حضور شرکت کنندگان پیش کشیده شد. اینکه تاب آوری چه تفاوتی با دیگر اقسام رویکردهای توسعه شهری دارد و در ایران چگون می تواند ساز گار افتد.

افتد.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما