اخبار

.

نخستین نشست تخصصی " میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل " در روز 21 خرداد ماه سال 1398 در سالن اجتماعات پژوهشگاه با هدف بررسی فنی و علمی سیل اخیر و مخاطرات آن بر میراث فرهنگی برگزار گردید.

˗          این نشست یک روزه، با گزارش و سخنرانی مدیران پایگاه‌های مرتبط و درگیر موضوع سیل آغاز گردید. در ابتدا گزارش‌های آقایان مصطفی نژادی و نورتقانی مدیران پایگاه‌های پل‌های تاریخی لرستان و میراث جهانی گنبد‌قابوس ارائه شد که به موضوع سیل، علل و پی آمدهای آن و فعالیت‌های آن ها در زمینه حفاظت از آثار اختصاص داشت.

˗         سپس دکتر قدسیان استاد هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس در مورد نحوه شکل گیری سیل و تاثیرات رفتار و مداخلات انسانی در ایجاد آن و نیز آب شستگی پل‌ها سخنرانی نمود.

˗         خانم دکتر زهرایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل دفتر مصرف و بهره وری آب وزارت نیرو در سخنرانی خود به بحث در مورد تغییرات آب و هوایی ایران و چشم‌اندازهای احتمالی آینده و مخاطرات ناشی از آن پرداخت.

˗         دکتر سعید علی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با عنوان روش‌های تحلیل ریسک و عدم قطعیت طرح کنترل سیلاب، ارتباط این موضوع  و روش‌های هشدار دهنده سیل را مورد بررسی قرار داد.

˗         دکتر نکویی عضو هیئت علمی دانشگاه مالک صنعتی مالک اشتر نیز به مفهوم آسیب‌پذیری و مدل‌های ارزیابی آن بر بناهای تاریخی در هنگام وقوع سیل پرداخت و آن را از دیدگاه پدافند غیرعامل نیز مورد ارزیابی قرار داد.

˗         خانم دکتر میرصفا نماینده دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد ایران نیز به صورت مشروح به موضوع راهکارهای افزایش تاب‌آوری بافت‌های تاریخی در مقابل سیل اشاره نمود.

اهم پیشنهادات این نشست تخصصی که مورد تأیید سخنرانان نیز بود به شرح ذیل می‌باشد:

1-     تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی در این زمینه و لزوم همکاری میان پژوهشگاه و سایر نهادها.

2-     توجه به میان رشته‌ای بودن موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و لزوم بهره‌گیری از سایر متخصصین از جمله کارشناسان و اساتید هیدرولیک.

3-     تداوم رصد سوانح به ویژه سیل و یافتن راه‌حل‌های بهینه برای کاهش صدمات آن.

4-     تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت سوانح طبیعی از جمله سیل در آثار شاخص تاریخی.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما