اخبار

.

روز یکشنبه، 29 دی ماه 1398، سخنرانی برگرفته از رسالۀ دکتری آقای علیرضا شاه‌محمدپور با عنوان "تدوین الگوی حفاظت از آثار تاریخی با ابزار بازآفرینی" در سالن پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شد. حفاظت از آثار تاریخی به عنوان متغیر وابستۀ تحقیق که می‌تواند متأثر از حوزه‌های مختلف بازسازی و بازآفرینی قرار گیرد به بحث گذاشته شد. علاوه بر مروری بر تجربیات جهانی در این خصوص، برخی آثار ساسانی شاخص شهر بیشاپور به عنوان مصداق بومی مطالعاتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در جمع‌بندی مباحث، روش‌های بازآفرینی مجازی بخش‌های مفقوده و آسیب‌دیده آثار تاریخی، به عنوان روشی بهینه در تکمیل اقدامات حفاظتی کالبدی اضطراری، معرفی شدند.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما