اخبار
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی برگزار می کند کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای غیرمخرب بازرسی و ارزیابی خطر در مراکز فرهنگی در تاریخ 3 مرداد در پژوهشکده حفاظت و مرمت برگزار می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما