اخبار
برگزاری کارگاه عملی ژنتیک در باستانشناسی آنالیز DNA باستانی میتواند تاثیر بسزایی بر روی جوامع علمی و عمومی داشته باشد. آگاهی از ژنوم انسان در گذشته و مقایسه آن با ژنوم امروزی میتواند بینش نوینی در مورد سیر تکاملی و مهاجرت انسانها در طول تاریخ در دسترس قرار دهد. با کشف توالیهای تکراری کوتاه و تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR)   انقلاب بزرگی در علم ژنتیک و تعیین هویت رخ داد. این تکنیک همچنین نقطه عطفی در پژوهشهای DNA باستانی ایجاد کرد. در دو دهه گذشته بررسی ژنتیکی نمونههای باستانی به زمینه پژوهشی جذابی برای پژوهشگران تبدیل شده است و پژوهشهای ارزشمندی در این زمینه انجام شده است.                           
در حال حاضر مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) با بکارگیری جدیدترین دستگاه ها و متد ها و با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی توانسته در این عرصه گام های بلندی را بردارد. از جمله این کارهای بزرگ تعیین هویت شهدای گمنام دفاع مقدس می باشد که از سال 1386 در حال انجام می باشد. همچنین در اسفند ماه سال 1395 قراردادی مابین این مرکز و پژوهشگاه میراث فرهنگی منعقد گردید که بر اساس آن تعداد 50 نمونه باستانی از مناطق مختلف ایران باید مورد آزمایشات ژنتیکی و آنالیز DNA قرار گیرد.
در این راستا به منظور آموزش دانشجویان رشته باستان شناسی و آشنایی آنان با مباحث ژنتیک باستانی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، انستیتو پاستور ایران و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسی ایران اقدام به برگزاری کارگاه عملی ژنتیک باستانی نموده است. در این دوره مباحث مختلف کاربردی تئوری و عملی ژنتیک در باستان شناسی توسط  آقایان علی محمدی، مهدی نادری و پیمان زرگری در مرکز ذخیره ژنتیک انسانی نور تدریس شد؛ همچنین دکتر بهادران بحث آنتروپولوژی و انسان شناسی را با توجه به شاخص های باستان شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، تدریس نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما