اخبار
در نشست تخصصی بررسی می شود ارزیابی تاب آوری میراث فرهنگی در سوانح طبیعی ایران نشست تخصصی «ارزیابی تاب آوری میراث فرهنگی در سوانح طبیعی ایران» به همت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی – تاریخی برگزار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری می شود. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر مهدی زارع استاد تمام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو هیأت مدیره انجمن

مخاطره شناسی ایران در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

شرکت در نشست «ارزیابی تاب آوری میراث فرهنگی در سوانح طبیعی ایران» که یکشنبه 7مهر ماه ساعت 10تا12در  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار

می شود برای علاقمندان آزاد است.


 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما