اخبار
در نشست تخصصی «زلزله و میراث فرهنگی » مطرح شد: لزوم تدوین طرح جامع مدیریت بحران برای محوطه ها و بناهای تاریخی عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، با انتقاد از بی توجهی در تهیه طرح جامع مدیریت بحران برای محوطه ها و بناهای تاریخی گفت: حتی آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار جهانی نیز فاقد چنین برنامه ای هستند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا انیسی با طرح  این مطلب در نشست تخصصی «زلزله و میراث فرهنگی» به برگزاری نخستین همایش زلزله با موضوع مقاوم سازی بناهای تاریخی ، در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه به رغم همه مشکلات نتایج نسبتا موفقی به دست آمد و عده زیادی از همکاران در این همایش حضور پیدا کرده و نکاتی را در قالب سخنرانی ارایه کردند که امیدواریم به زودی چاپ شود.
او در ادامه از برگزاری دومین همایش زلزله با موضوع مقاوم سازی بناهای تاریخی در سال آینده خبر داد و گفت: این همایش به ایجاد دید وسیع تری درباره بناهای تاریخی و موضوع زلزله کمک خواهد کرد.
وی  با ابراز تاسف از غفلت درباره موضوع زلزله گفت: ما هرگز جدی به زلزله نمی پردازیم و اگرچه در سخن آن را مهم می دانیم اما در عمل به آن توجهی نمی شود.
او با تاکید بر لزوم تغییر دیدگاه درباره زلزله گفت: باید دقت کنیم که چیزی به نام سانحه و حادثه بسیار جدی بوده و مقدمه رخداد یک بحران محسوب می شوند.
انیسی درادامه به فقدان نیروی انسانی ماهر و آگاه به موضوع زلزله در حوزه میراث فرهنگی اشاره کرد و یکی از دلایل این امررا سختی موضوع و نبود تجربه لازم در این مقوله در کشور دانست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، نبود آموزش لازم در سطح دانشگاهی را از دیگر مشکلات موجود در این حوزه دانست و گفت: متخصصان در حوزه ساختمان و مهندسی سازه فعال هستند با سیستم های سنتی سازه ای ناآشنا بوده و حتی آنها را قبول ندارند و گاه دخالت های آنها باعث تخریب بیشتر و تزلزل اثر می شوند.
او در ادامه با اشاره به آشنایی بسیار کلی متخصصان مرمت درباره زلزله، از حذف دروس "مدیریت بحران و بناهای تاریخی" و  "مقاوم سازی بناهای تاریخی دربرابر زلزله" در رشته مرمت انتقاد کرد.
او با اشاره به وجود بروکراسی بسیار سخت در نظام دستگاه اداری، این بروکراسی باعث می شود پیشنهاد همکاری به سایر نهادها بسیار سخت و طولانی باشد.
به گفته وی در قرن 21 در حوزه حفاظت از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، دو موضوع "مدیریت بحران با هدف کاهش اثرات حوادث بر انسان و جامعه انسانی" و " توسعه پایدارو نقش میراث فرهنگی" است.
او در ادامه پیشنهاد ایجاد پایگاه پژوهشی مدیریت بحران و میراث فرهنگی در پژوهشگاه را مطرح کرد.

                                                                                                موزه ها و چالش زلزله
شهرزاد امین شیرازی، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه نشست با عنوان "موزه ها و چالش زلزله" به ایراد سخنرانی پرداخت.
او با اشاره به این که ایران در منطقه خاورمیانه بعد از ترکیه دومین کشوری است که تحت تاثیر زلزله قرار می گیرد،گفت: بیشترزلزله های ثبت شده در ایران در فاصله زمانی نیمه نخست سال 2014 میلادی ،ژرفایی از صفرتا 25 کیلومتر داشته است به عبارت دیگر هرچقدر بزرگی زلزله کم باشد به دلیل ژرفای پایین، تاثیرات تخریبی و مخرب بیشتری می تواند داشته باشد.
او افزود: به همین دلیل تهران و ایران در نقشه آسیب پذیری جمعیتی دربرابر زلزله در منطقه بسیار بحرانی قرار می گیرد.
او با استناد به مطالعات و علم و اسناد گفت: در حال حاضر ما با خطر بالایی روبرو هستیم خطری که باید شناخته شده و ماهیتش شناسایی شود تا بلکه بتوانیم از تاثیرش کم کرده و واکنش های مناسبی را نشان دهیم.
او علت قرارگیری تهران در قسمت بحرانی روی نقشه آسیب پذیری جمعیتی دنیا گفت: تهران شهری در محاصره گسل ها است.
او با اشاره به این که تخریب زلزله، تخریبی ایستا است گفت: تبعات زلزله به صورت دومینو دامنگیر موزه ها هم خواهد شد.
او افزود: در برخی از قسمت ها بعد از زلزله بحران آتش سوزی را خواهیم داشت چون همه تهران لوله کشی گاز شهری دارد و از این بابت بسیار آسیب پذیریم و آمادگی خاموشی آتش به صورت گسترده در شهر تهران وجود ندارد.
او با اشاره به آسیب پذیری آثار موزه ها نسبت به آبی که برای خاموشی آتش  استفاده می شود ، از طغیان عوامل بیولوژیک، سرقت، جابه جایی نامناسب آثار را به عنوان تبعات زلزله در موزه ها نام برد و تاکید کرد: تبعات زلزله به شدت آسیب رسان هستند و دامنه آسیبی آنها بسیار پویا و گسترده است.
او افزود: تیم های بحران نیاز به پشتیبانی قوی و مطمئن دارند و این پشتیبانی درست تنها در صورت وجود پروتکل ها، قوانین و مقررات مدیریت بحران امکان پذیر است.
او نسبت به جایگاه اجتماعی موزه ها در زمان بحران هشدار داد و گفت: در این شرایط نمی توان انتظار داشت که دغدغه نیروهای امدادی و حفاظتی، مراقب از موزه ها باشد.
او با اشاره به طراحی نشدن شبکه پشتیبانی گفت: اگر به طور مثال یکی از موزه ها در منطقه 12 دچار مشکل شود، به هیچ عنوان شبکه پشتیبانی برای آن طراحی نشده است و باید به طور جدی به آن فکر کرد.
                                                                              ضرورت تهیه گزارش های فنی در میراث فرهنگی
سخنران بعدی ناصر نوروز زاده چگینی عضو هیأت مدیریه ایکوموس ایران بود که درباره تهدیدها ، تنگناها و فرصت های پس از زلزله سخن گفت .
او با اشاره به کارشناسی نبودن گزارش هایی که در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره سوانح به مدیریت ها ارسال می شود، گفت: این گزارش ها بیشتر گزارش های اطلاعاتی و گزارشی از اتفاقات و تخریب هاست.
وی هدف از ارسال این گزارش ها را دریافت اعتبار برای مرمت این آثار اعلام کرد.
چگینی  پیشنهاد داد: در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مانند سایر سازمان ها گزارش های فنی با حضور متخصصان تهیه و چاپ شده و به عنوان اسناد ملی باقی بماند.
او با اشاره به وجود 9 گسل اصلی در کشور، به تشریح این گسل ها پرداخت  و با تاکید بر لزوم توجه به این گسل ها گفت: بسیاری از  محوطه های زیستی ما در مسیر این گسل ها قرار دارند و اگر آماده نباشیم صدمات زیادی به ما خواهد زد.
وی  با اشاره به وجود زلزله ها در مشاهدات باستان شناسی در نقاط مختلف ایران گفت: به طور مثال در بویین زهرا از هزاره سوم زلزله اتفاق افتاده و در آق تپه در عشق آباد ترکمنستان در هزاره دوم زلزله رخ داده است.
او همچنین از اشاره متون درباری دوره آشوری به زلزله و مرمت بناها بعد از زلزله در قرون 12 و 13 قبل از میلاد خبر داد.
چگینی در ادامه به تهدیدهایی که  زلزله در جامعه دارد اشاره کرد و گفت: در بازدید از مناطق زلزله زده شاهد بودیم که آثار خسارت زیادی ندیده بودند اما زندگی مردم به شدت آسیب دیده بود و همین آسیب به زندگی مردم می تواند در آینده باعث تغییراتی در سبک زندگی، فرهنگ و نوع نگاه مردم و سازه هایشان شود.
او افزود: در حوزه میراث فرهنگی نه تنها در زمینه رصد بناهای تاریخی مسوول هستیم بلکه باید به تخریب هایی که در فضای زندگی مردم به وجود آمده نیز توجه کنیم مردمی که سنت ها، آداب و زندگی خاص خود را دارند و زلزله سنت ها و آداب و زندگی آنها را مورد تهدید قرار داده است.
عضو هیأت مدیره ایکوموس ایران با اشاره به تخریب روستاها در اثر زلزله کرمانشاه  گفت: در برخی موارد از روستاییان خواسته می شود در محل دیگری خانه های خود را بنا کنند که گاه این محل روی محوطه تاریخی است و همین امر بسیار آسیب رسان خواهد بود و باعث از بین رفتن محوطه تاریخی می شود.
او همچنین از روستاهایی خبر داد که بر روی محوطه تاریخی قرار داشته و براثر زلزله تخریب شده اند و از آنها خواسته می شود همان جا را بازسازی کنند  که  این امر نیز به معنای نابودی محوطه تاریخی خواهد بود.
او در پایان تأکید کرد که می توان از این فرصت بهره برد و با همکاری بنیاد مسکن تصمیمات درستی اتخاذ کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما