اخبار
بازدید معاونت فناوری و کاربردی سازی از آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی پژوهشکده حفاظت و مرمت صبح دیروز مورخ 23/4/1397 جناب آقای دکتر قلی نژاد معاون محترم فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به همراه همکاران خود از آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی پژوهشکده حفاظت و مرمت بازدید کردند. در بازدید صورت گرفته از ازمایشگاه ها؛  کارشناسان و متخصصین پژوهشکده حفاظت و مرمت هریک در حوزه کاری خود و تجارب حاصله در زمینه های مختلف

آزمایشگاهی و کارگاهی حفاظت و مرمت صحبت کرده و بخش خود را معرفی نمودند.

بعد از بازدید به عمل آمده و در پی گفتگوهای فی مابین با جناب آقای دکتر قلی نژاد مقرر گردید به منظور تعامل هرچه بیشتر و بهتر با آن معاونت نظرات و پیشنهادات

علمی همکاران در زمینه جلسات آزاد اندیشی، و همینطور همکاری با سایر نهادها و مراکز آزمایشگاهی و در جهت ارتباط گرفتن بهتر با دانشگاه ها، متخصصین و اساتید

رشته های مختلف مرتبط با امر حفاظت و مرمت و باستان سنجی، از تجربیات پژوهشکده حفاظت و مرمت نیز استفاده گردد.


 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما