اخبار
در نشست تخصصی ژنتیک باستانی اعلام شد: تبار شناسی از نمونه های باستانی 7هزار ساله دی .ان. ای نمونه های باستانی متعلق به 7000سال پیش با همکاری پژوهشکده حفاظت ومرمت آثار تاریخی –فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و آزمایشگاه ژنتیک باستانی مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی نور استخراج و آنالیز شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، علی محمدی  مسئول آزمایشگاه ژنتیک باستانی مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی نور این مطلب را در نشست

تخصصی ژنتیک باستانی «کنگره بین المللی ژنتیک» مطرح کرد.

او با ارائه مقاله ای در خصوص آنالیز و تبارشناسی ژنتیکی نمونه های باستانی گفت : در سال 1396 موفق شدیم از نمونه های باستانی مربوط به 7000 سال پیش که

در منطقه قلعه گنج و چلو بدست آمده بود DNA استخراج کنیم.

وی با بیان حساسیت کار بر روی نمونه های باستانی و رعایت استانداردهای بین المللی در این زمینه، افزود: حدود 6 ماه بر روی 9 نمونه کشف شده از این منطقه کار

آزمایشگاهی انجام شد ،تا کارشناسان موفق شدند از 6 نمونه، DNA استخراج کنند و سکانس mtDNA با کیفیت خوب بدست آورند .

او تصریح کرد: آنالیز وتبار شناسی ژنتیکی این نمونه ها نیز انجام گرفت که مقاله آن بزودی چاپ خواهد شد.

  وی با بیان اینکه این مرکز دارای تجهیزات و امکانات روز دنیا در زمینه علم ژنتیک است، آمادگی خود را برای انجام پایان نامه های دانشجویی در این مرکز اعلام کرد.

باستان‌شناسی امروز دائماً اندیشه‌های نو می‌جوید
 
مهرداد ملک زاده باستان شناس و سرپرست مدیریت پژوهش پژوهشگاه میارث فرهنگی و گردشگری ، دیگر سخنران این نشست بود که به بیان مطالبی در زمینه پیوندهای

انسان‌شناسی و باستان‌شناسی پرداخت.

او گفت: باستان‌شناسی، درست برخلاف نام و نشان و نسبش که اشارتی به روزگاران دیرین و پیشین دارد، ذاتاً و طبعاً، در نظر و در عمل، در ماده و در معنا، نو و

نوگراست؛ به همان اندازه که با مواد فرهنگی مرده و کهنه و ایستا و پارینه دست به گریبان است، از برای فهم هم‌آن مواد از الگوها و الگوواره‌ها و انگاره‌های زنده و نوپدید و
پویا و امروزینه مدد می‌جوید.

این باستان شناس، با بیان اینکه این خود پارادوکسی سخت معنادار در فلسفۀ باستان‌شناسی هم می‌تواند باشد و هم هست تصریح کرد : کهنه‌پسندترینِ علوم انسانی و علوم

اجتماعی، نوجویانه‌ترین آنهااست.

به گفته ملک زاده باستان‌شناسی امروز دائماً اندیشه‌های نو می‌جوید و راههای نو می‌پوید.

او اظهار داشت: از پیوندهای قدیم و مندرس خویش با عتیقه‌جویی و مجموعه‌داری یکسره دست شسته و در پیوندهای سنتی خویش با تاریخ و تاریخ هنر بازنگری ریشه‌ای و

جدی کرده و دیری است که درهای گفتگو را از یکسو با فلسفۀ علوم انسانی-اجتماعی با جغرافیای تاریخی و تاریخ جغرافیایی، با انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی، و از سوی

دیگر با زمین‌شناسی و گیاه‌شناسی و جانورشناسی و استخوان‌شناسی و اقلیم‌شناسی و جز آن گشوده است.

ملک زاده افزود: بدین‌ترتیب افقهای بس فراختری پیشاروی پژوهشگران هم‌این رشته و رشته‌های وابسته و پیوسته گشاده است.

وی گفت :باستان‌شناسی مانند بسیاری دیگر از شعب و فروع معارف بشری، تاریخ و تاریخچه‌ای را، کوتاه یا بلند، از سر گذارنده است، از شکلی به شکل دیگر تحول و تغییر
و تطور یافته و در گذر ایام با پیشرفتهای همه‌جانبۀ علوم تجربی و علوم انسانی و اجتماعی، علمی‌تر و علمی‌تر شده، تا جایی‌که اکنون به‌درستی گفته می‌شود که تجربی‌ترین

علوم انسانی و علوم اجتماعی، باستان‌شناسی است، چه آنکه ناب‌ترین وجوه تجربۀ میدانی را در بررسیها و گمانه‌زنیها و کاوشهای باستان‌شناختی می‌توان سراغ گرفت.

این باستان شناس اظهار داشت: بدین‌سان باستان‌شناسی که خود در میانای علوم انسانی و علوم اجتماعی ایستاده، هم انسانی است و هم اجتماعی، با ویژگیهای بنیادین فلسفی

علوم تجربی نیز بیگانه نیست و خویشتن را در پیوند با آنها تعریف می‌کند و محک می‌زند و تفسیر می‌کند.

حسین تولایی رئیس کنگره سخنانی در رابطه با  اهمیت راه اندازی رشته آرکئوژنتیک و انجام پژوهش های بین رشته ای و مریم رمضانی، استخوان شناس نیز سخنانی در

مورد کاوش های شهر سوخته بیان کرد.

گفتنی است، کنگره بین المللی ژنتیک در سالن اجلاس سران با حضور دانشمندان ایرانی و خارجی بصورت مشترک بین انجمن ژنتیک ایران و انجمن ژنتیک آلمان برگزار شد.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما