اخبار
برگزاری کارگاه شناسایی کمی – کیفی و ساختاری مواد- 26 تیرماه 1397 کارگاه شناسایی کمی – کیفی و ساختاری مواد- 26 تیرماه 1397 در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد شد.
دکتر کامران احمدی ریاست پژوهشکده حفاظت و مرمت بیان داشت؛ با توجه به اهداف پژوهشکده در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه حفاظت و

مرمت آثار تاریخی فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری برای متخصصین در حوزه میراث فرهنگی، دوره های آموزشی مشترک برای اداره کل حفظ و احیاء بناها، بافت

ها و محوطه های تاریخی را در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته است.

در این دوره یک روزه در زمینه روش های شناسایی کمی- کیفی ساختاری مواد و مصالح، پایش و نگهداری تزئینات محوطه های تاریخی، سالیابی و مطالعات فرسودگی

زیستی صحبت می گردد.

دوره مذکور در تاریخ 26 تیرماه 1397 در سالن اجتماعات پژوهشکده برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما