اخبار
نشست تخصصی مطالعات ریزنشست ها در باستان شناسی در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی برگزار گردید: در سخنرانی که در روز شنبه مورخ 17 شهریور 1397 در حوزه باستان سنجی برگزار گردید خانم دکتر سپیده سعیدپور اعلام کرد؛ مطالعات انسان شناسی اخیر در زمینه چگونگی استفاده از فضا نشان داده اند که فضا آنگونه که توسط واحدهای معماری شناخته می شود، مفهوم اصلی و واقعی خود را مدیون فعالیت های انجام گرفته در آن می باشد که هم ناشی از رفتارهای اجتماعی فرهنگی و ادراک انسانی می باشند و هم نشانگر این رفتارها به شمار می روند. در حال حاضر و با به کار گیری روش های جدید باستانشناسان به شناخت بهتری نسبت به  بقایای معماری و سایر سازه های وابسته به آنها دست می یابند، اما بقایا و

اشیاء مربوط به فعالیت های انجام گرفته در این مکان ها در مرحله سکونت به دلایل بهداشتی، جاگیر بودن این اشیاء و یا حتی به دلایل آیینی به عنوان زباله (بافت دست

دوم ویا دست سوم) ، در مکانی دورتر دور ریخته می شوند،( البته باید در نظر داشت که فعالیت های پاکسازی و نگهداری اشیاء در بافت های مختلف از الگوهای
 
متفاوتی تبعیت می کنند) و یا -  غالباً در مرحله ترک محل مسکونی اشیاء قابل استفاده، ارزشمند، و قابل حمل جمع آوری و به مکان جدید منتقل، ویا به دلایل آیینی از بین

برده می شوند و نیز - در مرحله پس از ترک تحت تاثیر عوامل فرهنگی از جمله حفاری های غیر مجاز و یا استفاده مجدد از بافت های باستانی در دوره های بعدی و یا

عوامل غیر فرهنگی از جمله تخریب بافت های باستانی توسط جانوران و یا فساد شیمیایی قرار می گیرند.  در حالی که داده های بزرگتر تحت تاثیر عوامل مختلف و در

طی مراحل سه گانه تاریخ زندگی در یک بافت باستانشناسی که شامل فاز سکونت، فاز ترک و فاز پس از ترک است ، به مقدار زیادی دچار زوال و نابودی می شوند، داده

های کوچکتر و ریز نشست ها به دلیل اندازه شان معمولا طی فعالیت های پاکسازی از چشم به دور می مانند و نیز کمتر تحت تاثیر عوامل مخرب دیگر قرار می گیرند،

در گوشه ها جمع شده و یا در اثر لگد مال شدن در  کف ها نفوذ کرده وهمانجا باقی می مانند. تحلیل ریزنشست ها Microdebris analysis که گاهی به آن

ریز باستانشناسی و یا تحلیل آثار ریز نیز می گویند در باستانشناسی رشته ای در حال گسترش می باشد . هدف این روش تعیین کاربری اصلی فضاهای معماری و نیز

تایید یا نقض تحلیل های باستانشناختی مختلف است که از راه مطالعه اشیا بزرگتر ارائه می شوند.

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما