اخبار و رویدادها
کارگاههای علمی و آموزشی تاریخ فرهنگ و هنر ایران واقع در موزه فرش برگزاری کارگاههای علمی و آموزشی تاریخ فرهنگ و هنر ایران با هدف اطلاع رسانی علمی ...
محل برگزاری: موزه فرش 
تاریخ برگزاری: از 8 خرداد به مدت 18 جلسه - هر دوشنبه
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما