یادداشت روز
برنامه های سال 1398 پژوهشکده

برنامه ی پژوهشکده بنا ها و بافت های تاریخی فرهنگی در سال 1398

·         تهیه دستور العمل و الگوهای حفاظتی

·         تهیه دستورالعمل تعیین حریم بناهای تاریخی

·         مستندسازی ابنیه و بافت های تاریخی در چهارچوب سامانه ساترا

·         مستندنگاری میراث معماری بر اساس شیوه های نوین برداشت

·         مستندنگاری مناظر میراث کشاورزی

·         تهیه اطلس:

1.        اطلس شهرهای تاریخی: مرحله دوم

2.        اطلس بناهای تاریخی ایران

3.        اطلس باغهای تاریخی

4.        اطلس معماری دست کند

5.        اطلس مناظر میراث کشاورزی

·         برگزاری کارگاه:

1.        کارگاه شناخت و حفاظت میراث معماری چوبی

2.        کارگاه شناخت و حفاظت معماری سنگی

3.        کارگاه تکنولوژی های نوین در مستندنگاری میراث ساخته شده

4.        کارگاه اصول حفاظت و نگهداری از باغهای تاریخی

·         همکاری های بین المللی در چهارچوب تفاهم نامه ها

·          چاپ کتاب

·         آماده سازی و چاپ مجله اثر: 4 شماره

·         برگزاری نشست های تخصصی: 12 نشست

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما