انتشارات
يكشنبه 15 ارديبهشت 1398 مجله اثر 79

توضيحات:
مجله اثر بصورت الکترونیک منتشر شد.
برای دسترسی به شماره جدید و شماره های قبلی به سایت مجله اثر مراجعه نمایند.

http://journal.richt.ir/athar/
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما