اسلایدر
1399/4/8 يكشنبه
شماره جدید پژوهشنامه کتیبه و زبان منتشر شد
توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری :
شماره 5و6 پژوهشنامه کتیبه و زبان فصلنامه علمی پژوهشکده زبان شناسی ، کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشنامه کتیبه و زبان از مقاله های تحقیقی اصیل و نوآورانه در زمینه کتیبه شناسی ، متن شناسی و زبان شناسی که حاوی نکات علمی و غیر اقتباسی باشند استقبال می کند و صرفا مقاله هایی برای چاپ مورد بررسی و پذیرش قرار می گیرند که پیشتر در نشریه های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشند .
 این شماره از پژوهشنامه کتیبه و زبان حاوی مقالاتی همچون نسخه های خطی شرح التعریف ، کتاب تأثیر گذار در پیدایش طریقت خواجگان نقشبندیه ، خودنگاره سغدیان ، ریشه شناسی واژه زهر ، پژوهشی در احوال کتیبه های آرامگاه و سنگ مزار محمد کاظم و اله اصفهانی ، جمیل صدقی زهاوی ادیب و ایران شناس کردستان ، کتیبه های مجموعه تاریخی بی بی خانم در شهر سمرقند است .
در مقاله خودنگاره سغدیان به نگارش فرانتس گرونه و ترجمه مریم دارا استاد یار آمده است منابع نوشتاری گوناگون که بیشتر سغدی ، چینی و عربی هستند نشان می دهند که سغد و مردم سغد در قرون دوم و سوم میلادی به مرکز ثقل تجاری در آسیای مرکزی ، چین و مناطقی از هند و جنوب شرق آسیا تبدیل شده بودند ، منابع مذکور این مسئله را به طور مستمر تا قرن هشتم نشان می دهند .

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محفوظ می باشد

www.?????.ir