اطلاعیه ها
وضعیت هنرهای سنتی و صنایع خلاق در شرایط همه‌گیری کرونا (چالش‌ها و راهکارها) وضعیت هنرهای سنتی و صنایع خلاق در شرایط همه‌گیری کرونا (چالش‌ها و راهکارها)

(از سلسله پیش‌نشست‌های همایش ملی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا)

با حضور:
🔸حجت اله مرادخانی (مشاور اسبق معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
🔸دکتر الهه ایمانی (عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه شیراز و عضو انجمن علمی فرش ایران)

♦️دبیر نشست: دکتر فرزانه فرشیدنیک (عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)

🔹سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399- ساعت 11 تا 13
🔸به میزبانی: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات