خبر هفته

سخن هفته
 
طرح‌های تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان  طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه زمستان 99
وبینار آموزشی زیست‌شناسی در حوزه میراث فرهنگی برگزار می‌شود
پذیرش آنالیز
معرفی پژوهشکده

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی

هسته اولیه بخش حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی پژوهشکده در سال 1351 در مرکز سابق باستانشناسی ایران به وجود آمد. آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی از سال 1369 با هدف اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی و تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد، آغاز به کار نمود. در سال 1374 و با گسترش دامنه فعالیت آن، این آزمایشگاه به مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تبدیل گردید. در سال 1375 با تشکیل پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی- فرهنگی به یکی از پژوهشکده‌های آن بدل گشته و به پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تغییر نام یافت. پژوهشکده مرکب از سه گروه پژوهشی، شناخت مواد و تکنولوژی، سالیابی و محیط و سیاستهای عمومی و امور نظارتی بود. در سال 1384 با انتقال پژوهشکده به ساختمان جدید و گسترش دامنه فعالیت‌های آن به تدریج نسبت به افزایش گروه‌های مرمتی و پژوهشی براساس شرح وظایف آن اقدام گردید.

ساختمان پژوهشکده حفاظت و مرمت
پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما