خبر هفته

سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
معرفی پژوهشکده

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی

هسته اولیه بخش حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی پژوهشکده در سال 1351 در مرکز سابق باستانشناسی ایران به وجود آمد. آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی از سال 1369 با هدف اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی و تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد، آغاز به کار نمود. در سال 1374 و با گسترش دامنه فعالیت آن، این آزمایشگاه به مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تبدیل گردید. در سال 1375 با تشکیل پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی- فرهنگی به یکی از پژوهشکده‌های آن بدل گشته و به پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تغییر نام یافت. پژوهشکده مرکب از سه گروه پژوهشی، شناخت مواد و تکنولوژی، سالیابی و محیط و سیاستهای عمومی و امور نظارتی بود. در سال 1384 با انتقال پژوهشکده به ساختمان جدید و گسترش دامنه فعالیت‌های آن به تدریج نسبت به افزایش گروه‌های مرمتی و پژوهشی براساس شرح وظایف آن اقدام گردید.

ساختمان پژوهشکده حفاظت و مرمت
پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما