خبر هفته

سخن هفته
پذیرش آنالیز
همایش ها
بخش پژوهشی حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به معماری
حجم انبوهی از آثار تاریخی آن‌ دسته از تزییناتی هستند که ارتباط و وابستگی نزدیکی با معماری داشته و در هویت‌بخشی به فضای معماری موثر واقع شده‌اند. حفاظت از این تزیینات به دلیل هویت وابسته‌شان راهکارهایی ویژه و همخوان با شرایط هر بنا یا محوطه را می‌طلبد. با توجه به فراوانی بناها و محوطه‌های یاد شده انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی با هدف دستیابی به مبانی صحیح حفاظت و سیاست‌گذاری در این حوزه از عمده وظایف بخش حفاظت از تزیینات وابسته به معماری پژوهشکده حفاظت و مرمت است.
مطالعه مواد و مصالح ساختمانی نیز به عنوان مصالح اصلی و سازنده بنا و تزیینات آن بخشی دیگر از زمینه‌های پژوهشی بخش است. همچنین بخش دیگری از فعالیت‌های این بخش پژوهشی به محوطه‌های باستان‌شناسی اختصاص دارد. در این‌باره بررسی تدابیر و روش‌های حفاظت، بررسی مواد حفاظتی، بهینه‌سازی مصالح سنتی و غیره از جمله مواردی است که در قالب پژوهش‌های بنیادین و کاربردی به آن پرداخته می‌شود.

پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما