کارگروه اطلس مردم نگاری

اطلس مردم نگاری ایران

 

یکی از وظایف پژوهشکده مردم شناسی که در اساسنامه تاسیس شکل گیری آن مورد اشاره قرار گرفته است، تالیف، تدوین و تولید اطلس مردم نگاری ایران است.

پژوهشکده مردم شناسی با این نگرش طرح پژوهش مردم نگاری سرزمین را به عنوان طرحی فراگیر و جامع در سطح کشور به انجام رسانده و تهیه اطلس مردم نگاری ایران را بر اساس پژوهش های انجام شده در راس برنامه های خود قرار داده است.

تهیه اطلس در سال 1384 به صورت رسمی آغاز شد، این طرح که از یک سو با مشکلات عدیده ساختار نرم افزاری روبرو بوده و از سوی دیگر با تغییر مدیریت ها مواجه شد به صورت نا تمام رها گردید.

در سال 1394 با روی کار آمدن مدیریت جدید تدوین اطلس های جامع میراث فرهنگی کشور دوباره مطرح و در راس سیاست های کلی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت.

پژوهشکده مردم شناسی برآن شد تا دوباره نتایج تحقیقاتی خود از پژوهش های صورت گرفته در سال های گذشته را در قالب اطلس به مخاطبان خود و جامعه علمی کشور ارائه دهد. پس از آزمون و خطاهای بسیار نرم افزار اطلس در نیمه اول سال 1397 آماده بارگزاری گردید و دارای این قابلیت شد تا در آینده نیز به روز رسانی شود.

اطلس مردم نگاری دارای 19 بخش اصلی است و هر بخش دارای شاخه ها و زیر شاخه های مرتبط با خود است و  عناوین آن کلیات، خانواده و خویشاوندی، راه های ارتباطی، زبان، شیوه های معیشت،گاهشماری،پزشکی مردمی، واحدهای اندازه گیری، فناوری های بومی، شیوه های حمل و نقل، مسکن، خوراک، بازی، ورزش، هنر، ادبیات شفاهی، آیین ها و مراسم و سوغات است.

این اطلس مجموعه ای از نقشه ها و فایل های متنی، عکس، فیلم و صوت را شامل می شود و در دوره های مختلف زمانی اطلاعات آن توسط پژوهشکده مردم شناسی بارگذاری خواهد شد.

هم اکنون همکاران پژوهشکده مردم شناسی در حال بارگذاری اطلاعات مرتبط با آیین های یلدا و نوروز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه،گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد هستند و در آذر ماه سال جاری از فاز اول اطلس مردم نگاری رونمایی خواهد شد.فاز دوم اطلس مردم نگاری سرزمین نیز از پایان سال 1397 آغاز خواهد شد.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما