دوران اسلامی
باستان­شناسی دریای بیکرانی است که در آن زمان و مکان نقش عمده را داراست و پژوهش جوهر این دریای عظیم است و تحقیقات پژوهشگران این علم نمایانگر و مصداق این موضوع است که همیشه به صورت گروهی انجام می پذیرد. ظهور دین مبین اسلام در شبه جزیره عربستان نقطه عطفی در این گستره زمان و مکان است به طوری که در چهارده قرن پیش اسلام در یک مکان عاری از تمدن پیشرفته به وجود آمده است. با پذیرش این دین نوظهور توسط صاحبان یکی از کهن­ترین تمدن­های دنیای باستان یعنی ایران، حیات این دین جدید وارد یک مرحله نوینی از رشد و روند سیاسی اجتماعی و فرهنگی گردید. گروندگان دین نو با تکیه بر پیشینه غنی و عمیق خود تمدن نوین و شکوهمندی به نام فرهنگ و تمدن دوران اسلامی را بر پا ساختند که گستره آن از چین تا اندلس را شامل می­ گردد. بدون شک این تمدن وامدار زنان و مردان این سرزمین کهن است که در طول تاریخ همواره با عشق، ایمان و علاقمندی خود در شکل­ گیری، احیاء و گسترش آن نقش اساسی را ایفا نموده­اند. گروه پژوهشی دوران اسلامی در راستای شناخت و پژوهش درباره میراث گرانبهای گذشتگان در محورهای ذیل به انجام وظایف خود می­ پردازد:
انجام پژوهش­های باستان­شناختی در محوطه­ های اسلامی
مطالعه اشیاء تاریخی- فرهنگی دوران اسلامی
 مطالعات میان رشته­ای دوران اسلامی
مباحث نظری در زمینه هنر و معماری اسلامی
معماری و شهرسازی در باستان­شناسی دوران اسلامی
پژوهش هنر در دوران اسلامی
گروه دوران اسلامی پژوهشکده با هدف مطالعه، پژوهش، برنامه ­ریزی و نظارت بر انجام پژوهش های دوران اسلامی در حوزه­ های مختلف باستان­شناسی، هنر، معماری و متون در محدوده زمانی سده ­های اولیه اسلامی تا عصر حاضر تشکیل گردید.


اعضای گروه
دکتر محمد مرتضایی ( مدیر گروه و عضو هیات علمی، دانشیار )

علی صدرایی ( عضو هیات علمی، استادیار )
دکتر آرش لشگری ( عضو هیات علمی، استادیار )
دکتر فریبا سعیدی انارکی ( عضو هیات علمی، استادیار )
لاله روح انگیز ( کارشناس ارشد )
دکتر محمود بختیاری شهری ( عضو هیات علمی، استادیار، مستقر در استان خراسان رضوی )
ابراهیم قزلباش ( عضو هیات علمی، مربی، مستقر در استان فارس )
دکتر علی سجادی (عضو هیات علمی، استادیار، مستقر در استان لرستان)

 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما