خبر هفته

سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
پذیرش مرمت شی
کاربر محترم
لطفا جهت ثبت درخواست مرمت شئ یا مجموعه اشیاء خود، فرم ذیل را تکمیل نمایید و به آدرس
 پست الکترونیک 
ربوط به بخش ارائه خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی ارسال نمایید و منتظر پاسخ بمانیدجهت تسریع انجام مراحل مربوط به پذیرش آنالیز می توانید با مسئول این بخش سرکار خانم مدنی از طریق  شماره تلفن: داخلی (280)  66736452-021تماس حاصل فرمایید .
rcccr-services@ritch.ir
 پس از انجام مراحل پذیرش و تحویل شئ، مبلغ برآورد شده را به حساب جاری 2172629002004 بانک ملی شعبه حج و زیارت کد 304 بنام درآمد اختصاصی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واریز نموده و اصل فیش را به مسئول بخش خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی تحویل نمایید.

فرم درخواست مرمت شیپیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت