خبر هفته

سخن هفته
پذیرش آنالیز
پذیرش مرمت شی
کاربر محترم
لطفا جهت ثبت درخواست مرمت شئ یا مجموعه اشیاء خود، فرم ذیل را تکمیل نمایید و به آدرس
 پست الکترونیک 
ربوط به بخش ارائه خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی ارسال نمایید و منتظر پاسخ بمانیدجهت تسریع انجام مراحل مربوط به پذیرش آنالیز می توانید با مسئول این بخش سرکار خانم مدنی از طریق  شماره تلفن: داخلی (280)  66736452-021تماس حاصل فرمایید .
rcccr-services@ritch.ir
 پس از انجام مراحل پذیرش و تحویل شئ، مبلغ برآورد شده را به حساب جاری 2172629002004 بانک ملی شعبه حج و زیارت کد 304 بنام درآمد اختصاصی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واریز نموده و اصل فیش را به مسئول بخش خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی تحویل نمایید.

فرم درخواست مرمت شیپیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما