تلفن های تماس :          60-66736452


پست الکترونیکی روابط عمومی:

pr.richt@gmail.com

pr@richt.ir


تماس با واحد روابط عمومی:         66736523


 کدپستی:            1136913431


نشانی:  تهران، خیابان امام خمینی، خ سی تیر، روبروی ساختمان موزه ملی ایران، شماره 2 ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 


ارتباط با ریاست پژوهشگاه

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما