مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

 شهریار محبعلی

 شماره تماس: 5-66737003

شرح وظایف

- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست پژوهشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری ‌آنها.

- ایجاد و تسهیل ارتباطات درون و برون سازمانی پژوهشگاه.

- دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت رئیس پژوهشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه

ریاست.

- تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس پژوهشگاه به واحدهای مختلف می باشد و پیگیری و اجرای دستورات رئیس پژوهشگاه.

- انجام امور اداری هیأت امنا، شوراهای پژوهشگاه و کمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به واحد‌های ذی ربط.

- انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه.

- تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس پژوهشگاه.

- تشکیل جلسات و کمیسیونهای مرتبط با حوزه ریاست و تنظیم صورتجلسات آن ها.

- تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.

- مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.

- انتشار اخبار و اطلاعات داخلی پژوهشگاه برای اطلاع اعضا.

- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری پژوهشگاه.

- همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی پژوهشگاه.

- جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی پژوهشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف پژوهشگاه از طریق انتشار
 
پیک، مجله، نشریه و  خبر‌نامه‌های دوره‌ای و ... .

- عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینار‌ها، مصاحبه‌ها و ... و نگهداری سوابق آنها.

- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاسی و .... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط..

- بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت‌های پژوهشگاه و تهیه پاسخ‌های لازم.

- انجام فعالیت درخصوص جذب کمک های مالی، قطب های مختلف اقتصادی کشور.
 
 
نشانی:
تهران - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان سی تیر - روبروی موزه ملی ایران - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - طبقه اول
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما