خبر هفته
سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
تماس با ما

نشانی:
 تهران- خیابان امام خمینی- نبش خیابان سی تیر- روبروی موزه ملی ایران- پلاک 2- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی.
کد پستی: 13431- 11369

تلفن­خانه
60- 66736452- 021
  
دفتر ریاست
مسئول دفتر ریاست: فلک ناز باقری
تلفن: 66736584- 021
تلفکس: 66736585- 021       
پست الکترونیک: rcccr@richt.ir
 
گروه سیاست­های عمومی و امور نظارتی
مدیر گروه: افشین ابراهیمی                  
داخلی (219)60-66736452- 021
پست الکترونیک:conservation@richt.ir   
 
 مدیر گروه شناخت مواد و تکنولوژی
مدیر گروه: منیژه هادیان دهکردی
داخلی (420) 60-66736452- 021        
پست الکترونیک:  mat-tech@richt.ir


مدیر گروه سالیابی و محیط
مدیر گروه: حمید فدایی
داخلی (235) 60-66736452- 021       
پست الکترونیک:envirounment@ritch.ir   
 
کتابخانه

داخلی (451) 60-66736452- 021        
پست الکترونیک:rcccrlib@ritch.ir
 
خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی
مسئول: فرح سادات مدنی
داخلی (280) 60-66736452- 021        
پست الکترونیک:  rcccr-services@ritch.ir
 
 دبیرخانه گردهمایی ها
داخلی  66736782- 021        
پست الکترونیک:maremmat@ritch.ir
پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما