خبر هفته

سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
پذیرش کارآموز
کاربر محترم
لطفاً جهت ثبت درخواست کارآموزی خود، فرم ذیل را تکمیل نمایید و به آدرس پست الکترونیک 
 rcccr-services@ritch.ir مربوط به بخش ارائه خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی ارسال نمایید و منتظر پاسخ بمانید
پس از انجام مراحل پذیرش در دوره کار آموزی، مبلغ برآورد شده را به حساب جاری 2172629002004 بانک ملی شعبه حج و زیارت کد 304 بنام درآمد اختصاصی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واریز نموده و اصل فیش را به مسئول بخش خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی تحویل نمایید.

فرم درخواست کارآموزی
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما