مردم شناسی اجتماعی

پژوهشکده مردم شناسی  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری قدیمی ترین مرکز مطالعات علوم اجتماعی ایران و یکی از نخستین مراکز پژوهشی در زمینه مردم شناسی در خاورمیانه است. این  پژوهشکده از گذشته تاکنون مطالعات مردم شناسی در  حوزه علوم انسانی مرتبط با میراث فرهنگی  ایران را نمایندگی می کند. این پژوهشکده دارای سه گروه مطالعاتی است.


معرفی گروه مردم‌شناسی  اجتماعی

یکی از گروه‌های مطالعاتی پژوهشکده مردم‌شناسی، گروه مردم‌شناسی اجتماعی است که در طی فعالیت‌های طولانی این پژوهشکده در سال‌های گذشته، مطالعات میدانی فراوانی را به انجام رسانده است. از جمله موضوعاتی که گروه مذکور از زمان تاسیس خود درباره آن به تحقیق و پژوهش پرداخته است، می‌توان به پوشاک اقوام ایرانی، بررسی مردم‌شناختی نظام خویشاوندی، مسکن، ازدواج، خوراک، بازارها، راه‌ها و حمل ونقل، بازی‌ها، تعلیم و تربیت، نقش اجتماعی زن، موسیقی و هنر، پدیده تخریب گرایی، زندگی ایلات و عشایر، مطالعات مردم‌شناسی جرم، مردم‌شناسی روستایی، مطالعات شهری، جنگ و مهاجرت در ایران و ... اشاره داشت. تلاش و کوشش گروه مذکور از بدو پیدایش خود بر پایه گشایش نگاهی کاربردی نسبت به مسائل مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است. پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، با توجه به نیازهای کاربردی و برنامه‌های راهبردی کشور، پیشنهاد تغییر نام این گروه را به گروه مردم‌شناسی ایران فرهنگی و مطالعات میان نسلی  در سال 1394ارائه  کرده است. این گروه سعی دارد تا در چارچوب برنامه‌های کلان و راهبردی پژوهشگاه، بخش‌های مرتبط با وظایف خود را در اطلس مردم‌نگاری کشور فراهم نماید و به تهیه پیوست‌های فرهنگی سازمان‌های مرتبط با توسعه در کشور یاری رساند. گروه یاد شده دارای دو عضو هیت علمی و پنج کارشناس ارشد است که افراد زیر را در بر دارد:

مدیر گروه: مریم نعمت طاووسی

اعضای هیئت علمی: فریده مجیدی، منصور مرادی

کارشناسان گروه: پرویز فیضی،صدیقه فاتح، معصومه رخشا، مریم پهلوان شریف، مینو سلیمی

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما