.


هزینه ثبت نام در همایش 800/000 ریال است که برا ی دانشجویان و کارمندان مراکز آموزشی و پژوهشی شامل 50% تخفیف می باشد.

وجه ثبت نام به  شماره حساب 2172629002004 بانک ملی شعبه حج و زیارت تهران کد 304 واریز شود و تصویر آن در بخش فیش واریزی آپلود شود

تایید نهایی مقاله و چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش منوط به پرداخت وجه ثبت نام می باشد.

راهنمای ارسال مقاله
فرم

مجری سایت : شرکت سیگما

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما