معرفی پژوهشکده
تاریخچه:

بر اساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 28843/6323/34 مورخ 21/12/1369 تأسیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با پنج پژوهشکده در راستای اجرای اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت. پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون در آغاز دهه‌ی هفتاد هجری شمسی با نام پژوهشکده‌ی زبان و گویش فعالیت پژوهشی خود را آغاز کرد.
این پژوهشکده به سبب فعالیت در سه گروه پژوهشی زبان‌های باستانی و متون کهن، متون دوران اسلامی، و زبان و گویش رایج بر اساس مصوبه‌ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره‌ی 458/2/862 مورخ 25/1/1386 به پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون تغییر نام داد.
پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون به منظور ارتقاء کیفیت پژوهشی در حوزه‌ی کتیبه‌های ایرانی و انیرانی، مرکز کتیبه‌شناسی ایران را در سال 1368 راه‌اندازی کرده است. از نخستین گام‌های این مرکز، تأسیس باغ کتیبه‌ها در کاخ موزه نیاوران بوده است.
سه گروه پژوهشی پژوهشکده با اعضاء هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی در راستای اهداف و وظایفی که در پی می‌آید فعالیت می کنند.

اهداف و وظایف:

1- پژوهش و مستندسازی آثار باستانی اعم از آثار کتیبه‌ای و خطوط باستانی، متون و نسخه‌های خطی از دوره باستان تا دوره اسلامی.
2- پاسداری از میراث زبانی شفاهی ایران از طریق پژوهش و مستندسازی گونه‌های زبانی رایج.
3- هدایت، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه.
4- هدایت، برنامه ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مرتبط با استان‌های کشور.
5- همکاری با پژوهشگاه‌ها و مجامع علمی پژوهشی داخلی و بین‌المللی.
6- چاپ و انتشار کتب و مقالات علمی اعضاء پژوهشکده و آثار پژوهشگران در سطح کشور در راستای اهداف پژوهشگاه.
7- برگزاری نشست‌های ادواری و همایش‌های ملی و بین‌المللی.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما